SYNGENTA

SYNGENTA

Edison

 • Nova genetika u Syngenta portfoliju
 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-F rasa)
 • Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu
 • Intenzivan hibrid
 • Hibrid atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom
 • Izbegavati kasnu setvu

Kondi

 • Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje
 • Stablo srednje visine, veoma tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
 • Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine
 • Dužina vegetacije 120 – 125 dana
 • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima
 • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema Phoma, Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

Adagio

Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)

 • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
 • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine
 • Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000
 • Dobar početni rast (vigor)
 • Veoma tolerantan na sušne uslove
 • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till)
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis, kao i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina
 • Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu (Sclerotinia)
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

Neoma

 • Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
 • Dužina vegetacije 115 dana
 • Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000
 • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
 • Relativno tolerantan na sušne uslove
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia)
 • Veoma tolerantan prema Phoma na stablu i beloj truleži na korenu
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

Diamantis

 • Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
 • Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje
 • Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine
 • Dužina vegetacije 120 – 125 dana
 • Veoma tolerantan na sušne uslove
 • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima
 • Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

 

Bacardi

 • Hibrid iz grupe Clearfield®Plus sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego® Plus
 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
 • Veoma prilagodljiv u različitim proizvodnim uslovima
 • Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja
 • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema Phoma, Macrophomina na stablu i beloj truleži na korenu
 • Tolerantan na rase volovoda (A-F rasa)
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield®Plus Sistema

Neostar

 • Hibrid iz grupe Clearfield®Plus Sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego® Plus
 • Izuzetno visok potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia)
 • Tolerantnost na poznate rase volovoda u Srbiji (A-E)
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield®Plus Sistema

Experto

 • HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline
 • Hibrid iz grupe Clearfiled® sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Veoma visok potencijal prinosa u različitim pedoklimatskim uslovima
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje
 • Hibrid odlične stabilnosti i adaptabilnosti
 • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine
 • Dobre tolerantnosti na bolesti, naročito prema Macrophomina
 • Preporučena je upotreba preparata Listego®
 • Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)
 • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji

 

Talento

 • HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline
 • Hibrid iz grupe Clearfield Sistema (Imidazolinone tolerant)
 • Veoma visok potencijal prinosa
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
 • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u
 • Preporučena je upotreba preparata Listego®
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)
 • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji

Sumiko

 • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom na bazi tribenuron-metila
 • Srednje rani hibrid
 • Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja
 • Biljka srednjeg rasta, tolerantna na poleganje
 • Odlikuje se ranim cvetanjem
 • Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji
 • Odlično reaguje na tretman sa AmistarExtra