Trgovina i distribucija

Faban

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil 250 g/l + Ditianon 250 g/l

PRIMENA: Faban je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis). Tretiranje se obavlja  tokom perioda primarnih zaraza, od fenofaze mišijih ušiju do fenofaze kada su plodovi oko 70% od krajnje veličine, a  količina primene je od 1,2-1,6 L/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Odnosno, ditianon je nesistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, dok pirimetanil pripada anilinpirimidinima i po mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze proteina. 

NAPOMENE: Faban nije običan proizvod sa dve dobre aktivne supstance. Ono što mu daje novu snagu i mogućnosti koje običan tank-mix nema, jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF ađuvanta, 100% ditianona i 67% pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku. Preostalih 33% pirimetanila rastvoreno je u ađuvantu.

Ključne prednosti ove formulacije su:

  • produženo preventivno delovanje - u slučaju Fabana, nakon 4 dana ostaje više od 60% pirimetanila zahvaljujući ko-kristalnoj strukturi koja sprečava brzo isparavanje. Ditianon ostaje čvrsto vezan u ko-kristalu, čime se još teže spira kišom;
  • Širi okvir za primenu - bitan nedostatak pirimetanila i drugih anilinopirimidina jeste slabo delovanje na višim temperaturama, što se takođe menja kod Fabana. Ko-kristal sprečava naglo isparavanje, pa je i delovanje na višim temperaturama znatno bolje nego kod solo proizvoda;
  • Izuzetne osobine Faban ima povratno delovanje (48 h “unazad”). Razlog je u 33% “slobodnog” pirimetanila koji je zapravo rastvoren u ađuvantu čime dobija dodatnu brzinu i snagu u sprečavanju infekcije. Dobro je poznato da je Delan najotporniji preventivni fungicid na spiranje kišom i pri padavinama od 20 mm nema razlike između Fabana i tank-mixa, ali pri 40 mm kiše nakon tretmana razlika je značajna u korist Fabana.

 

KARENCA: 56 dana.

PAKOVANJE:  1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!