Trgovina i distribucija

FABAN

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: pirimetanil 250 g/l + ditianon 250 g/l

PRIMENA: FABAN® je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis). Tretiranje
se obavlja tokom perioda primarnih zaraza, od fenofaze mišjih ušiju do fenofaze kada su plodovi oko 70% od krajnje veličine, a količina primene je od 1,2-1,6 l/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Ditianon je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, dok pirimetanil pripada anilinpirimidinima i po mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze proteina.

DODATNI BENEFITI: Ono što izdvaja preparat FABAN® jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF ađuvanta, 100 % ditianona i 67 % pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku. Preostalih 33 % pirimetanila rastvoreno je u ađuvantu.

Ključne prednosti ove formulacije su:

  • produženo preventivno delovanje - u slučaju Fabana, nakon 4 dana ostaje više od 60% pirimetanila zahvaljujući ko-kristalnoj strukturi koja sprečava brzo isparavanje. Ditianon ostaje čvrsto vezan u ko-kristalu, čime se još teže spira kišom;
  • širi okvir za primenu - bitan nedostatak pirimetanila i drugih anilinopirimidina jeste slabo delovanje na višim temperaturama, što se takođe menja kod FABAN®-a.
    Ko-kristal sprečava naglo isparavanje, pa je i delovanje na višim temperaturama znatno bolje nego kod solo proizvoda;
  • izuzetne osobine – FABAN® ima povratno delovanje (48 h “unazad”). Razlog je u 33% “slobodnog” pirimetanila koji je zapravo rastvoren u ađuvantu čime dobija dodatnu brzinu i snagu u sprečavanju infekcije.

Dobro je poznato da je Delan najotporniji preventivni fungicid na spiranje kišom i pri padavinama od 20 mm nema razlike između Fabana i tank-mixa, ali pri 40 mm kiše nakon tretmana razlika je značajna u korist Fabana.

KARENCA: 56 dana.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!