Primarna proizvodnja
KONTAKT
 • STOČARSTVOKONTAKTI
  Detalji
 • SVINJARSTVOKONTAKTI
  Detalji
  • Zoran UzelacFarma Nukleus Napredak i VO Centar Tel: +381 (0)65 2769 456Pošaljite e-mail
  • Miloš PavlovićMenadžer otkupa i prodaje mesa i stokaTel: +381 (0)11 201 23 30
 • GOVEDARSTVODelta Agrar
  Detalji
  • Dragan BursaćKategori menadžer govedarstvaTel: +381 (0)64 868 26 30Pošaljite e-mail
  • Filip SpasojevićFarma krava Petrović SalašTel: +381 (64) 868 26 66Pošaljite e-mail

Stočarstvo

Stočarska proizvodnja je organizovana kroz proizvodnju svinja i proizvodnju mleka. 

Proizvodnja svinja se odvija na 4 farme i kroz kooperaciju sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od preko 115.000 komada svinja, namenjenim domaćim maloprodajnim lancima. Primarni cilj sektora svinjarstva je postizanje najboljih proizvodnih rezultata u proizvodnji tovljenika sa visokim procentom mesa namenjenih tržištu.

Proizvodnja mleka se odvija na 2 farme sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od oko 17.000.000 litara mleka. Primarni cilj sektora govedarstva je proizvodnja kvalitetnog mleka.

Proizvodnja svinja

Proizvodnja svinja se odvija na 4 farmi i kroz kooperaciju sa eksternim individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Delta Agrar farme su:

 

Baza za uspešnu i profitabilnu proizvodnju svinja je Nukleus multiplikaciona farma u Staroj Pazovi sa GGP-GP krmačama visokog genetskog potencijala, poznate firme Danbred kao i Centar za V.O. sa 75 vrhunskih nerastova. Projektovani kapacitet farme Nukleus je 400 GGP-GP krmača.  Farma Nukleus proizvodi visoko produktivne nazimice koje služe za remont stada na svim farmama u Delta Agraru.

Farme Petrović salaš u proizvodnji ima zaokružen proces i tovljenike kao finalni proizvod.

Farme Vladimirovac i Kozara proizvode prasad za dalji tov. Deo ove prasadi se dalje tovi u kooperaciji, a deo je namenjen za prodaju na tržištu Srbije.

Sve farme u sklopu Delta Agrara su sagrađene tako da predstavljaju prototip farmi kakve će se isključivo graditi u budućnosti. Prostor je dizajniran na način koji uz dobar menadžment i vrhunsku genetiku omogućava postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji. Svi standardi zaštite životne sredine, kao i standardi koji se odnose na držanje životinja, se striktno poštuju u svakodnenom radu i u saglasnosti su sa propisima EU iz ovih oblasti.

Proizvodnja mleka

Delta Agrar na svojim imanjima svakodnevno koristi najmoderniju opremu koja prati mužu i kretanja stada sa ciljem da se omoguće svi neophodni preduslovi za dobijanje što kvalitetnijeg mleka i da se obezbedi povećanje mleka po kravi. Baš za te potrebe uveden je princip danske genetike koji obezbeđuje ispoljavanje genetskog potencijala za visoku proizvodnju mleka, bolji proces selekcije sa ciljem adekvatnog praćenja krave i produkcije mleka ali i poboljšanja hemijskog sastava samog mleka.

Proizvodnja mleka organizovana je na dve lokacije i to:

 • Farma Topola

Trenutno na farmi ima 605 muznih krava i priplodnih grla različitih kategorija (priplodne junice i ženska telad). Godišnji plan proizvodnje je oko 6.000.000 litara mleka. Rasni sastav HF-crni Holštajn.

 • Farma Napredak Stara Pazova

Trenutno na farmi ima 1.116 muznih krava i priplodnih grla različitih kategorija (priplodne junice i ženska telad). Godišnji plan proizvodnje je oko 11.000.000 litara mleka godišnje. Rasni sastav je crni Holštajn, Danska genetika – Vikinggenetics.

Delta Agrar, za potrebe farmi muznih krava, proizvodi u sopstvenoj režiji kvalitetnu kabastu i koncentrovanu stočnu hranu koja se obezbeđuje iz sopstvenih parcela namenjenih za tu svrhu. Proizvodnja kvalitetne hrane na godišnjem nivou odgovarajućeg kvaliteta omogućiće osiguran kontinuitet u proizvodnom procesu, jer grla dobijaju isti obrok svaki dan, a nutritivna vrednost hraniva prati  faze proizvodnje. Od posebne važnosti je istaći da ovim modelom obezbeđujemo dobar izvor proteina i energije iz kvalitetnog kabastog obroka, te direktno utičemo na smanjenje korišćenja koncentrata koji se koristi u obrocima visoko mlečnih krava koji može učestovati od 35-50% i finalno utičemo na cenu koštanja mleka.