FRONTIER SUPER

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: dimetenamid-P 720 g/l

PRIMENA: Ovo je sistemični zemljišni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja kulture, u usevima šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira u količini od 1,0-1,4 L/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Frontier® Super je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih travnih korova: muhar veliki (Echinochloa crus–galli), divlji sirak (Sorghum halepense), svračica obična (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp);
  • jednogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir običan (Amaranthus retroflexus), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp), kereće grožđe (Solanum nigrum).

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija, dimetenamid-P, pripada hloracetamidima i inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva, kao i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevashodno zemljišni herbicid koji deluje preko korenčića tek izniklih korova. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

NAPOMENE: Herbicid Frontier® Super se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da posle primene preparata u roku od 7-10 dana padne 6-10 mm/m2 kiše. Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može doći do kratkotrajnog zastoja u porastu useva.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!