Trgovina i distribucija

SYNGENTA

SYNGENTA

CHORINTHOS

FAO 300

 • Odličan Vigor – brz početni porast i jako ukorenjivanje za bolje korišćenje vlage i hraniva iz zemljišta
 • Čvrsto stablo optimalne visine i dobre otpornosti na bolesti pruža dobru otpornost na poleganje, izdržava i odloženu žetvu
 • Optimalno vreme cvetanja i svilanja
 • Visok potencijal za prinos u različitim uslovima proizvodnje
 • Stabilan u svim uslovima proizvodnje
 • Dobra otpornost na ekonomski najznačajnije bolesti za bezbedno skladištenje i sigurnu trgovinu
 • Zrno pravilno oblikovano sa dosta antocijana (crvenkaste boje)
 • Dobro završen zdrav klip i zrno, visoka masa 1000 zrna
 • Brzo otpuštanje vlage
 • Bezbednost za siguran rani i visok prinos
 • Za svoju FAO grupu ima izuzetno razvijenu stabljiku i lisnu masu, preporuka je da se radi postrna silaža čitave biljke
 • Zbog veličine klipa moguće je branje beračem

 

ORPHEUS

FAO 370

 • Zuban
 • Hibrid rane grupe zrenja sa odličnim STAY GREEN-om, brz početni porast – odličan Vigor
 • Jako dobro razvijanje korenovog sistema, za bolje korišćenje vlage i hraniva iz zemljišta
 • Čvrsto i jako stablo sa dobrom otpornošću na bolesti stabla
 • Dobra otpornost na poleganje i iz stabla i iz korena
 • U slučaju nemogućnosti pravovremene žetve stablo će izdržati do momenta kada je žetva ponovo moguća
 • Stabilan u svim uslovima proizvodnje uz visok potencijal za prinos u optimalnim uslovima
 • Odlična otpornost na bolesti klipa – zdravi, čisti klipovi i zrno
 • Optimalno otpuštanje vlage
 • Preporuka za ranije do optimalno vreme setve

 

PACO

FAO 490

 • Zuban
 • Odlikuje ga čvrsta stabljika srednje visine sa nisko postavljenim klipom
 • Izuzetno razvijen korenov sistem
 • Izražen “stay-green” efekat - dugo zadržava zelenilo
 • Standard za sigurnost prinosa - hibrid koji se može preporučiti za sve intenzitete i vrste gajenja
 • Odličan na repištima
 • Odličan za berbu u klipu i kombajniranje u zrnu
 • Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji

CARIOCA

FAO 520

 • Iz porodice Artesian hibrida
 • Brz početni razvoj – odličan Vigor i odlično ukorenjavanje omogućavaju bolje iskorišćenje vode i hraniva iz zemljišta
 • Jak korenov sistem obezbeđuje odličnu otpornost na poleganje iz stabla
 • Jako i čvrsto stablo optimalne visine sa izuzetnom otpornošću na bolesti stabla i poleganje (lomljenje stabla)
 • Ranije cvetanje mu omogućava bolju borbu u uslovima nedostatka vlage
 • Visok potencijal prinosa u optimalnim uslovima proizvodnje
 • Formira krupna pravilna zdrava zrna, velike apsolutne mase
 • Klip završen sa odličnim randmanom
 • Izuzetna otpornost na ekonomski značajne bolesti klipa i stabla

ATOMIC

FAO 580

 • Brz početni porast
 • Čvrsto stablo i odlično razvijen korenov sistem
 • Dobra otpornost na poleganje iz stabla i kasno lomljenje stabla (pred žetvu)
 • Stabilnost u različitim uslovima proizvodnje, visok potencijal prinosa u optimalnim uslovima
 • Dobra tolerantnost na najznačajnije bolesti klipa i stabla, za lakše lagerovanje i trgovinu
 • Konusan klip, odlična težina zrna i randman
 • Optimalno otpuštanje vlage za raniju žetvu
 • Hibrid višestruke namene - odlične silažne karakteristike
 • Velika masa 1000 zrna uz odličan randman

ZOAN

FAO 640

 • Visoka biljka sa izrazitim “Stay-green” efektom
 • Dugačak i krupan klip, srednje pozicioniran
 • 18-20 redova zrna
 • Hibrid koji se može preporučiti za sve regione i intenzitete gajenja kukuruza – izuzetna adaptabilnost
 • Izuzetne kvalitativne i kvantitativne silažne osobine
 • Pogodan za berbu u zrnu, odličan za branje u klipu, daje izuzetnu masu kvalitetne silaže
 • Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji

JULLEN

FAO 660

 • Dobro razvijena biljka srednje visine
 • Nisko postavljeni klipovi sa 18-20 redova zrna
 • Potencijal za zrno, branje u klipu i silažu zrna
 • Izuzetno krupno i duboko usađeno zrno
 • U dobrim uslovima produžava klip
 • Visoka toleratnost na bolesti klipa
 • Izuzetni prinosi u optimalnim uslovima gajenja
 • Univerzalni hibrid za kombajniranje, branje u klipu i silažu čitave biljke
 • Visoka adaptabilnost – prilagodljivost
 • Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 20 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 24 cm