Kompanija

Kvalitet

Politika kvaliteta i bezbednost hrane

Naša kompanija ima izuzetno uspešnu tradiciju u proizvodnji hrane. Zahvaljujući dugogodišnjem sistemskom radu i posvećenosti u postizanju i održavanju najviših standarda kvaliteta proizvoda i usluga, Delta Agrar grupa se pozicionirala kao kompanija sa visokim renomeom i nalazi se u samom vrhu po pitanju kvaliteta i bezbednosti hrane.

U oblasti voća i povrća posedujemo najsavremeniju opremu i tehnologiju za čuvanje, kalibrisanje i pakovanje jabuka, koja nam omogućava da ispunjavamo najsloženije zahteve naših kupaca. Naši proizvodi prodaju se na domaćem, ali i na inostranim tržištima.

Svi zaposleni u ULO hladnjači i Čelarevu su posvećeni isporuci kvalitetnih i bezbednih prehrambenih proizvoda na tržište uz poštovanje svih zakonskih propisa.

Ono što nas definitivno izdvaja i predstavlja našu prednost jeste predanost naših zaposlenih, iskustvo i vrhunska tehnologija koji nam omogućavaju da održavamo konstantan nivo kvaliteta i bezbednosti hrane.

Nastavićemo da kontinuirano pratimo naše kupce, proizvodimo ono što kupci žele te da pri svemu tome garantujemo vrhunski kvalitet naših proizvoda kroz stalno unapređenje i primenu sistema kvaliteta i etičkog poslovanja prema zahtevima IFS, SMETA i drugih standarda kvaliteta.

 

Politika zaštite okoline

Delta Agrar permanentno učestvuje u borbi za zaštitu životne sredine tako što, poštujući i sprovodeći zakonsku regulativu i poštujući zahteve i potrebe smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, stvara najoptimalniju interakciju između organizacije i sredine u kojoj živimo, misleći ne samo na zemljište, vodu, biljni i životinjski svet, već i na ljude koji žive i rade.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

Delta Agrar je potpuno posvećen da posluje na način koji minimalizuje rizik od povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih, oštećenja imovine ili okoline. Delta Agrar u potpunosti poštuje sve zakonske obaveze zaštite na radu i konstantno radi na stvaranju i održavanju zdravog i bezbednog radnog okruženja za sve zaposlene.

Svaki zaposleni deluje u skladu sa našim programom i shodno tome odgovorno i savesno izvršava poslove koji su mu dodeljeni.