Trgovina i distribucija

Pioneer

Pioneer

P64LC108

(RM 45 srednje kasni)

 • Nova generacija Clearfield hibrida vrhunskih prinosa.
 • Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava.
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %.
 • Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji.
 • Vrlo tolerantan na sušne uslove.
 • Može se sejati na svim tipovima zemljišta.

P63LE113

(RM 41 srednje rani)

 • Nova generacija srednje ranog hibrida tolerantnog na tribenuron-metil.
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46 %.
 • Vrlo dobre agronomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren, stablo srednje visine.
 • Glave srednje krupne.
 • Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji.
 • Odlične tolerantnosti na bolesti.

PR64LE25

RM 45

Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®).

 • U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo
 • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
 • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
 • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

PR64LE99-Express Sun

Srednje kasni hibrid

 • Poseduje odličnu samooplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu oko 47%
 • Odlična tolerantnost na Sclerotinia glave i stable

P63LL06

RM 41

Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa.

 • Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom.
 • Sadržaj ulja se kreće oko 47 %.
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
 • Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E).
 • Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom do rase E.

P64HE118 – Express Sun NOVO

Srednje kasni hibrid, visoko oleinski

 • Sadržaj ulja 45-46%
 • Sadržaj oleinske kiseline 92%
 • Odlična tolerantnost na bolesti

P64LL125-NOVO

Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja.
 
 • Sadržaj ulja u zrnu 45%
 • Otpornost na nove rase Volovoda
 • Dobra tolerancija na sušu
 • Dobra tolerancija na bolesti