Trgovina i distribucija

Pioneer

Pioneer

P63LE113

RM 41 - srednje rani

 • Visoko prinosan srednje rani hibrid, visok sadržaj ulja
 • Nova generacija srednje ranog hibrida tolerantnog na tribenuron-metil
 • Sadržaj ulja je veoma visok u poređenju sa drugim hibridima
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%
 • Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji
 • Odlične tolerantnosti na bolesti

P63LL06

RM 41 - srednje rani

 • Visoko prinosan hibrid u srednje ranoj grupi, visok sadržaj ulja
 • Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa
 • Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom
 • Sadržaj ulja se kreće oko 47%
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti
 • Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E)

P64HE118

RM 44 - srednje rani

Visoko oleinski hibrid odličnih prinosa

 •  Visoko oleinski srednje kasni hibrid tolerantan na tribenuron-metil
 • Sadržaj ulja: 45-46%
 • Sadržaj oleinske kiseline iznad 92%
 • Pozicija glave – polusavijena
 • Obezbeđivanje izolacije udaljenosti od 500 metara od druge njive suncokreta je potrebna za dobijanje sadržaja oleinske kiseline preko 90%       

P64LC108

RM 45 - srednje rani

 • Izrazito visok prinos i dobar sadržaj ulja za svoju grupu
 • Nova generacija Clearfield® (IMI) hibrida vrhunskih prinosa
 • Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46%
 • Vrlo tolerantan na sušne uslove
 • Može se sejati na svim tipovima zemljišta

P64LE25

RM 45 - srednje rani

 • Hibrid isti kao PR64F50, ali nižeg stabla
 • Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na tribenuron-metil
 • U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo
 • Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50

P64LE99

RM 49 - srednje rani

 • Izrazito visok prinos sa dobrim sadržajem ulja za svoju grupu
 • Nova generacija hibrida sa tolerancijom na tribenuron-metil
 • Vrlo visok potencijal prinosa
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%
 • Stablo mu je srednje visine
 • Glave srednje krupne
 • Odlične tolerantnosti na bolesti

P64LL125

RM 42 - srednje rani

 • Visok prinos zrna i ulja, dobra tolerancija na bolesti
 • Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja
 • Sadržaj ulja u zrnu 45%
 • Otpornost na nove rase (E +) Volovoda
 • Biljka srednje visine, otporna na poleganje
 • Ima dobru toleranciju na sušu
 • Dobra tolerancija na bolesti

P64LP130

RM 45 - srednje rani

Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja u grupi hibrida Clearfield Plus tehnologije

 • Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja
 • Sadržaj ulja u zrnu 46%
 • Otporan na sve rase Volovoda i plamenjače u Srbiji
 • Namena mu je da zameni P64LC108
 • Ima dobru toleranciju na sušu