Vladimirovac

Vladimirovac

Na imanju Vladimirovac ukupni kapacitet farme iznosi 2.200 krmača i oko 60.000 prasadi godišnje. Omogućena je i proizvodnja 2.000 visokokvalitetnih nazimica namenjenih tržištu. 

Farma poseduje najsavremeniju opremu sa kompjuterizovanim sistemima za ishranu, ventilaciju i praćenje proizvodnje. Instalirani sistem ProGrow obezbeđuje kompjutersko praćenje utroška hrane i prirasta uz pomoć kamera i softvera za izračunavanje i optimizaciju.