Jedinstvo

Jedinstvo

Imanje Jedinstvo d.o.o. u Apatinu koje se prostire na oko 3.330 ha i gde se proizvode visoko prinosni ratarski usevi, u svom sklopu ima i veliki prirodni ribnjak površine oko 550 ha za koji je planirana rekonstrukcija i primena najsavremenije izraelske tehnologije u cilju proizvodnje šarana.