Trgovina i distribucija

MISTRAL

PROZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: metribuzin 700 g/kg

PRIMENA: Preparat Mistral je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

  • Na površinama za proizvodnju krompira, tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva, u količini: 0,75 kg/ha na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa, 1,5 kg/ha na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;
  • U usevu krompira, tretiranjem posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količini: 0,5 kg/ha na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa, 0,75 kg/ha na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;
  • U usevu soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa, 1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa;
  • U usevu lucerke, tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 1-3% humusa, 1 kg/ha na zemljištima sa >3% humusa;
  • U usevu paradajza (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa, 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

 

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Mistral je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsti: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus spp), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), loboda obična (Atriplex patula), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuge (Chenopodium sp), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarska njivska (Hibiscus trionum), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum sp), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persica).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Metribuzin pripada hemijskoj grupi triazinona. Deluje na proces fotosinteze tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II.

NAPOMENE: Mistral ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Ne ograničava plodored, ali ako će se nakon krompira saditi kupusnjače ne treba primeniti Mistral u krompiru. U krompiru je najbolja praksa da se primenjuje dvokratno. Prvi tretman uraditi kada je niklo oko 70% biljaka sa dozama 0,35-0,5 kg/ha i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje sa dozama 0,5-0,75 kg/ha. Ukupna doza ne treba da pređe 1 kg/ha na lakim zemljištima, odnosno 1,2 kg/ha na teškim zemljištima.

U soji na jako zakorovljenim parcelama Mistral primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

U lucerki tretman pred kraj zimskog mirovanja (u vreme buđenja lucerke) se može smatrati osnovnim tretmanom u zasnovanoj lucerki (od druge godine). Ovaj tretman ne treba raditi u prvoj godini vegetacije. Doza primene je 0,5-0,75 kg/ha. Naročito je pogodan ako su dominantni korovi mišjakinja (Stellaria media) i tarčužak (Capsella bursa-pastoris).

U paradajzu iz direktne setve može se takođe primeniti, najranije u fazi 2-3 prava lista. Doze ne smeju biti veće od 0,25 kg/ha.

KARENCA: 

Krompir i paradajz - 42 dana;
Soja i lucerka - obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:  1 kg

 Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!