Kompanija

Topola

Topola

Na imanju Topola d.o.o. iz Kikinde gde se na oko 1.000 ha takođe obavlja proizvodnja ratarskih useva, nalazi se i moderna farma sa trenutno 550 grla prvoklasnih muznih krava i 500 priplodnih grla različitih kategorija (priplodne junice i ženska telad) rase crni Holštajn. Godišnji plan proizvodnje je 6.000.000 litara mleka.