Kompanija

Topola

Topola

Na imanju Topola d.o.o. iz Kikinde gde se na oko 1.253 ha takođe obavlja proizvodnja ratarskih useva, nalazi se i moderna farma sa trenutno 450 grla prvoklasnih muznih krava Holštajn rase. Planira se sledeće godine da na muži dnevno bude 3 600 grla i da godišnja proizvodnja mleka bude 32 miliona litara.