Trgovina i distribucija

AVR

AVR
Belgijska kompanija AVR sa svojim proizvodnim programom nudi kompletnu mehanizaciju potrebnu za proizvodnju krompira.