Seme pšenice

Seme pšenice

EKSKLUZIVNE KWS SORTE u programu Delta Semena

Lazulli - NOVO

Izuzetan kvalitet brašna

 • Najnovija KWS genetika
 • Srednje-rana sorta
 • Sorta sa osjem, srednje visine
 • 450 - 550 klijavih zrna po m2
 • Visok prinos zrna sa odličnim kvalitetom
 • Izuzetno dobre tehnološke karakteristike i kvalitet brašna
 • Tolerantna na virus mozaika pšenice i na najvažnije bolesti
 • Tretman regulatorima rasta u zavisnosti je od agroekoloških uslova i primenjene tehnologije

Solehio

Savremena genetika

 • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8-10 t/ha
 • Izraženo produktivno bokorenje
 • Adaptabilna sorta
 • Velika masa 1.000 zrna i do 47 gr
 • Tolerantna na bolesti, posebno na žutu rđu
 • Poželjno je korišćenje regulatora rasta
 • Setvena norma – 400-500 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
 • Optimalan rok setve je od početka oktobra do sredine novembra
 

Modern

Savremena genetika

 • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8-10 t/ha
 • Izraženo bokorenje
 • Velika masa 1.000 zrna i do 56 gr
 • Adaptabilna sorta
 • Poželjano je korišćenje regulatora rasta
 • Izuzetno tolerantna na fusarium i virus mozaika pšenice
 • Visoka tolerantnost na žutu rđu
 • Sorta dobrog kvaliteta brašna
 • Setvena norma – 450-550 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
 • Optimalan rok setve je od početka oktobra do kraja oktobra
 

SAATZUCHT DONAU SORTE:

Balaton

Srednje rana ozima pšenica bez osja

U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2007. godine.

Spada među tri najprinosnije sorte pšenice registrovane u Republici Srbiji.
 • Visoki i stabilni prinosi
 • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
 • Srednje učešće proteina
 • Odličan kvalitet proteina
 • Odličan pekarski kvalitet
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Odlična otpornost na bolesti
 • Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena po ha, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve
 • Optimalni rok setve je od 10.10. - 25.10.

Amicus

Srednje rana ozima pšenica (poboljšivač)

U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2014. godine.

 • Visoko prinosna i stabilna sorta
 • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
 • Visoko učešće proteina
 • Odličan kvalitet proteina
 • Odlična sedimentacija
 • Visok hektolitar zrna
 • Izrazita staklavost zrna
 • Odličan broj padanja
 • Za setvu je dovoljno od 200 kg semena po ha, odnosno oko 450 klijavih zrna po metru kvadratnom, što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
 • Optimalni rok setve je od 05.10. - 20.10.

Gaudio - NOVO

U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2019. godine. 

 • Visoko prinosna i stabilna sorta
 • Dobar koeficijent bokorenja
 • Veoma tolerantna na bolesti lista i klasa
 • Dobre tolerantnosti na poleganje
 • Sorta dobrog kvaliteta brašna
 • Visok hektolitar zrna
 • Za setvu je dovoljno 200 kg semena po hektaru, odnosno oko 450 klijavih zrna po m2 što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
 • Optimalni rok setve je od 05.10. - 20.10.