KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail
DOKUMENTA

Seme pšenice

Seme pšenice

EKSKLUZIVNE KWS SORTE

Marvel - NOVO

Najnovija KWS genetika – godina registracije 2020.

 • Srednje rana sorta
 • Sorta srednje visine, dobre otpornosti na poleganje
 • Sorta sa osjem
 • Odlične otpornosti na najvažnije bolesti pšenice - lisna rđa, fusarium
 • Vrlo prinosna sorta - u mreži ogleda KWS-a u Jugoistočnoj Evropi u proseku ostvarila najbolje rezultate prinosa zrna
 • Kvalitet zrna je odličan (visok Ht) sa visokim sadržajem proteina i vlažnog glutena
 • Pogodna za gajenje u svim agroekološkim uslovima, kako u intezivnoj proizvodnji tako i u ekstenzivnim uslovima

Solehio

Savremena genetika

 • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8 do 10 t/ha
 • Izraženo produktivno bokorenje
 • Adaptabilna sorta
 • Velika masa 1.000 zrna i do 47 g
 • Tolerantna na bolesti, posebno na žutu rđu
 • Poželjno je korišćenje regulatora rasta
 • Setvena norma – 400-500 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
 • Optimalan rok setve je od početka oktobra do sredine novembra
 

Modern

Savremena genetika

 • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8 do 10 t/ha
 • Izraženo bokorenje
 • Velika masa 1.000 zrna i do 56 g
 • Adaptabilna sorta
 • Poželjno je korišćenje regulatora rasta
 • Izuzetno tolerantna na fusarium i virus mozaika pšenice
 • Visoka tolerantnost na žutu rđu
 • Sorta dobrog kvaliteta brašna
 • Setvena norma – 450-550 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
 • Optimalan rok setve je od početka oktobra do kraja oktobra
 

SAATZUCHT DONAU SORTE:

Gaudio

Visoko prinosna srednje rana sorta pšenice

 • Visoko prinosna i stabilna sorta
 • Dobar koeficijent bokorenja
 • Veoma tolerantna na bolesti lista i klasa
 • Dobre tolerantnosti na poleganje
 • Sorta dobrog kvaliteta brašna
 • Visok hektolitar zrna
 • Za setvu je dovoljno 200 kg semena po hektaru, odnosno oko 450 klijavih zrna po m2 što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
 • Optimalni rok setve je od 5.10. – 20.10.

Balaton

Srednje rana ozima pšenica bez osja

U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2007. godine.
 
Spada među tri najprinosnije sorte pšenice registrovane u Republici Srbiji.
 • Visoki i stabilni prinosi
 • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
 • Srednje učešće proteina
 • Odličan kvalitet proteina
 • Odličan pekarski kvalitet
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Odlična otpornost na bolesti
 • Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena po ha, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve
 • Optimalni rok setve je od 10. do 25.10.

Amicus

Srednje rana ozima pšenica (poboljšivač)

U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2014. godine.

 • Visoko prinosna i stabilna sorta
 • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
 • Visoko učešće proteina
 • Odličan kvalitet proteina
 • Odlična sedimentacija
 • Visok hektolitar zrna
 • Izrazita staklavost zrna
 • Odličan broj padanja
 • Za setvu je dovoljno od 200 kg semena po ha, odnosno oko 450 klijavih zrna po metru kvadratnom, što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
 • Optimalni rok setve je od 5. do 20.10.

SYNGENTA SORTE:

CBB Ingenio - NOVO

Fleksibilna visokorodna sorta

 • Rana do srednje rana sorta sa izraženim bokorenjem
 • Visoko kvalitetna sorta stabilnog prinosa i sa oko 15% sadržaja proteina
 • Sorta izuzetnog kvaliteta brašna
 • Visoko tolerantna na bolesti lista i stabla
 • Stablo čvrsto, visoke tolerantnosti na poleganje
 • Najbolje rezultate daje u intezivnim uslovima proizvodnje
 • Dobri rezultati i u stresnim uslovima (suša)
 • Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
 • Preporučena gustina setve 400-450klijavih zrna po m² (220-240 kg/ha)

Pibrac

Srednje rana ozima pšenica

 • Visok potencijal za prinos
 • Visoka specifična težina zrna
 • Stabilan sadržaj i kvalitet proteina u različitim uslovima proizvodnje
 • Odlično reaguje na intenzivne uslove gajenja
 • Izuzetan paket tolerantnosti na bolesti lista i stabla – siva pegavost i rđa
 • Visok nivo tolerantnosti na pojavu Fusarium sp.
 • Odlična tolerantnost na izmrzavanje
 • Optimalni rok setve od 1.10. do 20.10.
 • Setvena norma 200-250 kg/ha, 400 – 450 zrna m2
 • U povoljnim uslovima sa primenjenom dobrom agrotehnikom prinosi se kreću od 8,5 t/ha do 10t/ha

SORTA IZ FRANCUSKE KUĆE AXEREAL:

Basilio

Vrlo rana ozima pšenica dobrih mlinarsko-pekarskih karakteristika

 •  Dobro se prilagođava različitim klimatskim i zemljišnim uslovima
 • Sorta francuske genetike, prepoznatljivih mlinarskih karakteristika
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Odlična tolerantnost na bolesti
 • Odlična tolerantnost na izmrzavanje
 • Sorta dobrog kvaliteta brašna
 • Sorta niskog rasta – tretman regularatorima rasta nije potreban
 • Visok prinos i mala setvena norma 200 kg/ha 430 – 480 zrna/m2
 • Optimalni rok setve od 5.10. do 20.10.
 • U povoljnim uslovima sa primenjenom dobrom agrotehnikom prinosi se kreću od 8 do 10t/ha