Trgovina i distribucija

Pioneer

Pioneer

Delta Agrar u svom portfoliju ima Pioneer hibride različitih FAO grupe zrenja. 

Srazmerno dužini vegetativnog perioda, u ponudi su sledeće grupe:

FAO 200 - 400

P9175

CRM 91 (FAO 260)

Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo srednje visoko sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve.

P9241

(FAO 290)

Novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Poseduje jak koren i čvrsto stablo.
 • Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.

P9903

FAO 390

Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu.

 • Stablo srednje visine i nižeg položaja klipa.
 • Zrno u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage.
 • Jedan od najprinosnijih hibrida u ovoj grupi zrenja.
 • Izuzetna otpornost na sušu.
 • Namenjen je za sušne, polusušne i poluvlažne regione.
 • Smatra se nasljednikom dobro poznatih hibrida PR37H24 i PR38A24.
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 73-77.000 biljaka/ha (na 18.5 - 19.5 cm).
 • Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu.

PR37N01

CRM 97 (FAO 370)

Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje jak korenov sistem.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,52 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa.
 • Odlične reakcije na stres u doba nicanja.

P9537

FAO 340

Generacija hibrida u grupi 300 sa vrhunskim prinosima zrna.

 • Biljka odlične arhitekture sa dobrim odnosom visine stabla i položaja klipa.
 • Poseduje izvrsnu tolerantnost na sušu.
 • Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
 • Sa vrhunskom agrotehnikom ostvaruje vrhunske rezultate.

FAO 400 - 600

PR37F73

CRM 99 (FAO 400)

HTF – odličan za proizvodnju etanola

 • Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje vrlo čvrsto stablo.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,87 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za polu-sušne i polu-vlažne regione.

P0023

(FAO 410)

P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage.
 • Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike.
 • Hibrid visokih i stabilnih prinosa.
 • Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature.
 • U 2013. godini bio je lider prinosa u svojoj grupi zrenja sa prosečnim prinosom od 10,6 t/ha.

P9911

CRM 99 (FAO 450)

Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u AQUAmax grupu.

 • Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi.
 • Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni.
 • Ima višlje stablo. Zrno u tipu zubana.

P0216 CRM

CRM 102 (FAO 520)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja.

 • Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta.
 • Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa.
 • Poseduje snažan korenov sistem.
 • Može se gajiti u svim regionima.
 • Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature.
 • U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

PR36V74

CRM 101 (FAO 520)

Visoko rodan srednje kasni hibrid.

 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa
 • Klipovi srednje krupni do krupni
 • Zrno u tipu zubana
 • Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen
 • Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
 • Odlično prilagođen za sve regione gajenja.
 • Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.

P0412

CRM 103 (FAO 530)

Novi AQUAmax hibrid u grupi 500.

 • Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji
 • Stablo višlje sa nešto višljim klipom.
 • Zrno u tipu tvrdog zubana.
 • Odličan kandidat za kvalitetnu silažu.
 • Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode.
 • Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature.

P0164

FAO 420

Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen pre svega za polusušne regione.
 • Poseduje odličnu tolerantnost na sušu.
 • Stablo niže sa nižim položajem klipa.
 • Poseduje odličnu čvrstinu stabla i korena.
 • Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage.
 • U sušnim godinama uz umereno visoke temperature jedan od najprinosnijih hibrida.

P0423

FAO 510

Hibrid namenjen da zameni dobro poznati 35F38.

 • Karakteristike su mu skoro potpuno iste sa 35F38.
 • Stablo je niže sa nižim položajem klipa.
 • Izvanredna tolerantnost na sušne uslove.
 • Odlična tolerantnost na visoke temperature.
 • Prinos u proseku za 6 % veći od 35F38.
 • Prilagođen svim tipovima zemljišta.

P0362

FAO 510

Hibrid nove generacije u srednje kasnoj grupi zrenja.

 • Odlično reaguje prinosom u svim regionima gajenja.
 • Ima odličnu toleranciju na sušu.
 • Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
 • Ima jak koren i dobru čvrstinu stabla.
 • U sušnim godinama blizak prinosom sa hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax.

P0216E

FAO 520

Prvi voštani hibrid u paleti Pioneer-a na našem tržištu.

 • Nastao je iz dobro poznatog hibrida P0216.
 • Sličnih je karakteristika kao i svoja bazna verzija, ali nešto nižeg stabla i položaja klipa.
 • Ima tvrđe zrno sa specifičnom strukturom skroba (99% amilopektin)
 • Preporuka za setvu ista kao i kod bazne verzije.
 • Sejati ga na minimum 200 m udaljenosti od običnog kukuruza.

P0704

FAO 580

Generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi.

 • Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima.
 • Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje.
 • Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa.
 • Jak korenov sistem.
 • Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine.
 • Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature.

FAO 600 - 700

P1241

(FAO 670)

Novi vrhunski hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax®.

 • Izrazito visoki prinosi u svim uslovima gajenja.
 • Stablo više sa nešto višim položajem klipa.
 • Zrno u tipu tvrđeg zubana odličnog kvaliteta.
 • Iako spada u kasnije hibride ima odlično otpuštanje vlage (slično P1114).
 • Dobar je izbor za pripremu kvalitetetne silaže.
 • Vreme setve od 10-12°C.
 • Posejati na 20,5 - 21,5 cm odnosno 66-70.000 biljaka/ha.

P0725

CRM 107 (FAO 630)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja.

 • Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta
 • Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa
 • Poseduje snažan korenov sistem
 • Može se gajiti u svim regionima
 • Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature
 • U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

P0865

CRM 108 (FAO 640)

Nova generacija kasnih hibrida vrlo visokih prinosa.

 • Ima nešto niže stablo i niži položaj klipa.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Dobre tolerantnosti na bolesti klipa.
 • Poseduje odličnu toleranciju na sušu, slično P1114.
 • U povoljnim godinama među rekorderima prinosa.

P1114

CRM 110 (FAO 660)

Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna.

 • Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage
 • Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom
 • Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju
 • Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima gajenja.
 • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima.
 • Prosečan prinos sveže mase silaže 59 t/ha.

P1063

(FAO 690)

Jedan od najprinosnijih hibrida u FAO 600 grupi.

 • Rekorder prinosa u svim uslovima proizvodnje.
 • Poseduje dobru toleranciju na sušne uslove.
 • Stablo je srednje visoko do visoko, sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta.
 • Ima dvojnu primenu, za zrno i silažu.
 • Preporučuje se farmerima koji traže veoma visoke prinose zrna.
 • Vreme setve je od 10-12°C.
 • Posejati na 20,5-21,5 cm odnosno 66-70.000 biljaka/ha.

PR33H82

(FAO 700)

Hibrid namenjen da zameni dobro poznati beli hibrid 34P93, od koga je prinosniji.

 • Karakteriše ga vrlo visok prinos, koji može biti često na nivou hibrida žutog zrna
 • Stabljika je srednje visine, dobre čvrstine
 • Poseduje izuzetno jak koren
 • Klipovi srednje krupni do krupni
 • Odlične tolerantnosti na napad kukuruznog plamenca.
 • Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium).
 • Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima.
 • Tolerantan hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim regionima.
 • Odličan kvalitet brašna.

P0837

FAO 630

Hibrid sa visokim potencijalom prinosa.

 • Stablo nešto više sa srednjim položajem klipa.
 • Ima srednje krupne do krupne klipove.
 • Pogodan za gajenje u srednje sušnim i srednje vlažnim uslovima.
 • Odličan silažni hibrid.

P0943

FAO 650

Nova generacija visoko rodnih hibrida iz kasne grupe.

 • Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa.
 • Stablo dugo zadržava zelenu boju što ga čini odličnim izborom za spremanje silaže.
 • Dobre čvrstine korena i stabla.
 • Zrno u tipu zubana, po zrelosti između P0725 i P1114.
 • Odlične tolerancije na sušu.
 • Vrlo visoke tolerancije na napad kukuruznog plamenca.
 • Pre svega hibrid visokih i stabilnih prinosa kroz godine.

FAO 700 - 800

P1535

FAO 740

Kasni hibrid nove generacije koji sa pravom nosi epitet najbolji od najboljih.

 • Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa.
 • Rekorder prinosa u povoljnim godinama.
 • Odličan kvalitet zrna (u tipu polutvrdunca).
 • Dugo zadržava zelenu boju.
 • Vrhunski silažni hibrid, rekordnih prinosa i visoke energije silaže.
 • Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač.