EMINENT 125 ME

FORMULACIJA: Mikroemulzija ulja u vodi (ME)

AKTIVNA MATERIJA: tetrakonazol 125 g/l

PRIMENA: EMINENT® 125 ME je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Izuzetno brzo prodire u lisno tkivo, povećava sadržaj šećera i pruža bezbednost useva.
Primenjuje se u:

  • usevima pšenice i ječma protiv prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u količini primene od 0,9-1 l/ha;
  • usevu šećerne repe, protiv prouzrokovača peplnice (Erysiphe betae) i pegavosti lišća (Cercospora beticola) u količini primene od 0,9-1 l/ha;
  • zasadu vinove loze, protiv prouzrokovača peplnice (Uncinula necator) i crne truleži (Guignardia bidwellii) u količini primene od 0,25 l/ha;
  • zasadu jabuke i kruške, protiv prouzrokovača peplnice (Podosphaera leucotricha) u količini primene za jabuku od 0,2- 0,3 l/ha, a za krušku 0,3 l/ha;
  • usevu lubenice, dinje, krastavca i tikvice protiv prouzrokovača pepelnice (Erysiphe sp.) u količini primene od 0,4 l/ha;
  • usevu paradajza i paprike protiv prouzrokovača peplnice (Leveillula taurica) i crne pegavosti (Alternaria solani) u količini primene od 0,2- 0,4 l/ha za peplnicu i 0,4-0,6 l/ ha za crnu pegavost.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku vegetacije.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija tetrakonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Svi triazoli nisu stvoreni jednako. Iako su svi u DMI klasi aktivnih materija, postoje značajne razlike u njihovoj sposobnosti sistemičnog kretanja unutar biljke. Ove razlike su u samoj ’’SMART’’ tehnologiji preparata EMINENT® 125 ME, koja obezbeđuje visok stepen sistemičnosti koja je potrebna za kretanje aktivne materije unutar tretirane biljke. Važni biohemijski procesi, kao što su sinteza giberelina i fitosterola regulisani su citohromima P450 na bazi enzima. S obzirom na svoju “SMART“ tehnologiju, EMINENT® 125 ME ne ometa ove procese. Mikro-emulzija sadrži 1000 puta manje čestice nego obične EW formulacije čime se obezbeđuje mnogo bolja pokrivenost tretiranih površina, odnosno mnogo bolja zaštita.

NAPOMENE: Selektivnost preparata EMINENT® 125 ME omogućuje tretmane u bilo kojoj fazi, može da se meša sa preparatima na bazi fentin-hidroksida, fentin-acetata, hlorotalonila. Ne tretirati po jakoj vrućini, niti po jakom vetru.

KARENCA:

Pšenica i ječam – 35 dana;
Šećerna repa – 21 dan;
Vinova loza, jabuka i kruška – 14 dana;
Lubenica, dinja, tikva, krastavac i tikvice – 7 dana;
Paradajz i paprika – 4 dana.

PAKOVANJE: 1 L 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!