Zelena linija: kosačice, grablje, baleri

Zelena linija: kosačice, grablje, baleri

Kosačice GMD SELECT

 • Model
 • Radni zahvat (m)
 • Broj kosionih diskova
 • Potrebna brzina priklj. vratila (o/min)
 • Sklapanje u transp. položaj
 • GMD 44
 • SELECT
 • 1,60
 • 4
 • 540
 • mehaničko ili hidraulično
 • GMD 55
 • SELECT
 • 2,00
 • 5
 • 540
 • hidraulično
 • GMD 66
 • SELECT
 • 2,40
 • 6
 • 540
 • hidraulično


Grablje GA

 • Model
 • Radni zahvat(m)
 • Širina reda sakupljene mase(m)
 • Broj tangencijalnih grablji
 • Transportna širina(m)
 • GA 300 GM
 • 3,20
 • 0,8
 • 9
 • 2,75


Rol-Baleri FB

 • Model
 • Prečnik bale (cm)
 • Širina bale (cm)
 • Širina pikap uređaja (cm)
 • Način vezivanja
 • FB 119
 • 125
 • 122
 • 167
 • Kanap (Mreža opciono)
 • FB 2130
 • 125
 • 122
 • 230
 • Kanap (Mreža opciono)
 • FB 2135
 • 125
 • 122
 • 230
 • Kanap (Mreža opciono)


Big-Baleri

 • Model
 • Širina bale (cm)
 • Visina bale (cm)
 • Dužina bale (cm)
 • Širina pikap uređaja (cm)
 • Broj vezača
 • LSB 870
 • 80
 • 70
 • 60 - 300
 • 210
 • 4
 • LSB 890
 • 80
 • 80 ili 90
 • 60 - 300
 • 210
 • 4
 • LSB 1270
 • 120
 • 70
 • 60 - 300
 • 230
 • 6
 • LSB 1290
 • 120
 • 80 ili 90
 • 60 - 300
 • 230
 • 6