Zelena linija: kosačice, grablje, baleri

  Zelena linija: kosačice, grablje, baleri

  Kosačice GMD SELECT

  • Model
  • Radni zahvat (m)
  • Broj kosionih diskova
  • Potrebna brzina priklj. vratila (o/min)
  • Sklapanje u transp. položaj
  • GMD 44
  • SELECT
  • 1,60
  • 4
  • 540
  • mehaničko ili hidraulično
  • GMD 55
  • SELECT
  • 2,00
  • 5
  • 540
  • hidraulično
  • GMD 66
  • SELECT
  • 2,40
  • 6
  • 540
  • hidraulično


  Grablje GA

  • Model
  • Radni zahvat(m)
  • Širina reda sakupljene mase(m)
  • Broj tangencijalnih grablji
  • Transportna širina(m)
  • GA 300 GM
  • 3,20
  • 0,8
  • 9
  • 2,75


  Rol-Baleri FB

  • Model
  • Prečnik bale (cm)
  • Širina bale (cm)
  • Širina pikap uređaja (cm)
  • Način vezivanja
  • FB 119
  • 125
  • 122
  • 167
  • Kanap (Mreža opciono)
  • FB 2130
  • 125
  • 122
  • 230
  • Kanap (Mreža opciono)
  • FB 2135
  • 125
  • 122
  • 230
  • Kanap (Mreža opciono)


  Big-Baleri

  • Model
  • Širina bale (cm)
  • Visina bale (cm)
  • Dužina bale (cm)
  • Širina pikap uređaja (cm)
  • Broj vezača
  • LSB 870
  • 80
  • 70
  • 60 - 300
  • 210
  • 4
  • LSB 890
  • 80
  • 80 ili 90
  • 60 - 300
  • 210
  • 4
  • LSB 1270
  • 120
  • 70
  • 60 - 300
  • 230
  • 6
  • LSB 1290
  • 120
  • 80 ili 90
  • 60 - 300
  • 230
  • 6