Trgovina i distribucija

LINUS

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: ciprodinil 187,5 g/l + tebukonazol 125 g/l

PRIMENA: Linus® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Primenjuje se:

  • U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, pre ostvarenja uslova za infekciju, od faze precvetavanja (od faze 68 BBCH skale) do pred berbu, uz poštovanje karence, u količini 1,2-1,6 l/ha;
  • U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, neposredno pre i tokom cvetanja (faze 61-65 BBCH skale) u količini 1,2-2 l/ha;
  • U usevu paradajza za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u vreme cvetanja, neposredno posle cvetanja i u vreme formiranja plodova u količini 1,6-2 l/ha;
  • U zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) preventivno, tokom perioda primarnih zaraza (faze 10-78 BBCH skale), u količini 1-1,2 l/ha.

Utrošak vode je 1000 l/ha u zasadima jabuke i vinove loze, 400-600 l/ha u zasadu maline i 600-800 l/ha u usevu paradajza.
Maksmalan broj tretmana na istoj površini u toku godine je tri u zasadu jabuke i dva puta u zasadu vinove loze, maline i usevu paradajza.

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različit mehanizam delovanja. Aktivna materija ciprodinil pripada hemijskoj grupi anilinpirimidina i deluje kao inhibitor biosinteze proteina. Tebukonazol, sa druge strane pripada hemijskoj grupi triazola i deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola, koja je gradivna materija ćelijskog zida gljiva i na taj način sprečava njihov razvoj.

NAPOMENE: 

Linus® je specifičan preparat za suzbijanje oboljenja iz grupe prouzrokovača truleži plodova (monilija, siva trulež, bela trulež...). Međutim, zahvaljujući tebukonazolu vrlo dobro suzbija i prouzrokovače pepelnice. Takođe, obe aktivne materije vrlo dobro suzbijaju i čađavu krastavost jabuke.

  • U zasadima vinove loze i maline optimalan momenat primene je u precvetavanju, kao i tokom druge polovine formiranja plodova i početka zrenja plodova u cilju sprečavanja infekcija sive truleži, pepelnice i drugih
    patogena plodova.
  • U paradajzu u zatvorenom prostoru preporučljivo je da se primeni u vreme cvetanja druge cvetne grane, a na otvorenom polju u vreme formiranja plodova do pred zrenje, ako postoje uslovi za infekcije od sive truleži.
  • U jabuci najbolji momenat primene je u periodu cvetanja ili nakon cvetanja tokom primarnih infekcija čađave krastavosti jabuke. Primenjen tokom cvetanja osim protiv infekcija od čađave krastavosti pruža zaštitu i od prouzrokovača sušenja cvetova (monilije) kao i od pepelnice. Kurativno delovanje mu je do 48 sati. Uvek ga treba primenjivati u mešavini sa kontaktnim preparatima.

KARENCA:

Paradajz- 7 dana;
Vinova loza i malina- 21 dan;
Jabuka- 28 dana.

PAKOVANJE: 200ml i 1L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!