STOMP AQUA

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Suspenzija kapsula (CS)

AKTIVNA MATERIJA: pendimetalin 455 g/l

PRIMENA: Selektivni herbicid koji se primenjuje u suzbijanju jednogodišnjih travnih i širolisnih korova.

Količine i vreme primene:

  • Crni i beli luk: 2,5 - 3 l/ha, tretiranje zemljišta se vrši posle setve, a pre nicanja useva i korova;
  • Šargarepa: 2,5 - 3 l/ha, tretiranje se vrši pre nicanja, preko zemljišta – po celoj površini;
  • Kupus: 2,5 - 3 l/ha, primenjuje se kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova;
  • Malina: 2,9 l/ha, tretman izvršiti pre kretanja vegetacije;
  • Grašak i krompir: 3,5 l/ha, tretiranje se vrši nakon setve, a pre nicanja useva;
  • Paradajz i paprika: 3,5 l/ha tretiranje se vrši pre rasađivanja, bez inkorporacije;
  • Jabuka: 3,5 l/ha tretiranje se vrši godinu dana nakon sadnje, u rano proleće, pre nicanja korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Dobro suzbija: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), obični štir (Amaranthus retrofl exus), štir srcolisni (A. hybridus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), tušt obični (Portulaca oleracea), obični ljutić (Ranunculus arvensis), jednogodišnji čistac (Stachys annua), poljska čestoslavica (Veronica hederifolia);
Zadovoljavajuće suzbija: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria chamomilla), obični dvornik (Polygonum persicaria), obična gorčika (Sonchus oleraceus), mišjakinja (Stellaria media).

NAPOMENE: Stomp® Aqua se može mešati sa preparatima na bazi sledecih aktivnih supstanci: flufenacet, oksifluorfen, izoproturon, bentazon, metolahlor, linuron, metazahlor, nikosulfuron, klodinafop-proparžil i dimetenamid-P.
Osim što se preparat Stomp® Aqua može mešati, tj. kompatibilan je sa preparatima na bazi gore navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama pre komercijalne upotrebe.

KARENCA:

Crni i beli luk - 75 dana;
Šargarepa - 60 do 90 dana;
Kupus - 90 do 100 dana;
Malina - obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!