Naše fabrike

Delta Feed

Fabrika stočne hrane Delta Feed

Delta Feed je lociran u Staroj Pazovi i nastao je na temelju fabrike koja je u okviru imanja Napredak poslovala od 1966. godine. U sastavu Delta Agrara je od 2005, a fabrika pod imenom Delta Feed, posluje od 2020. godine.

Delta Feed proizvodi isključivo farmske linije proizvoda, koncentrate, dopunske smeše i premikse za potrebe svinjarstva i govedarstva. Visoko kvalitetna stočna hrana sastoji se od prvoklasne merkantilne robe u koju spadaju kukuruz, pšenica, ječam, stočno brašno-mekinje, sojina sačma, suncokretova sačma, repičina sačma kao i sirovo sojino ulje. Kapacitet proizvodnje je 70.000t gotovih smeša i 2.000t vitaminsko mineralnih premiksa godišnje. Konstantno pratimo tehnologiju i ulažemo u fabriku u skladu sa trendovima.

Delta Feed, pored komercijalne prodaje, hrani sve farme u okviru Delta Agrar Grupe i zajedno sa stočarskom proizvodnjom konstantno unapređuje kvalitet proizvoda kojima se postižu vrhunski rezultati na tim farmama.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju kontaktirajte nas.