Trgovina i distribucija

BASF

BASF

InV 1022

  • Stabilan u nestabilnim klimatskim uslovima
  • Adaptabilan hibrid za sve uslove gajenja
  • Pogodan i za ranu setvu
  • Odlična tolerancija na izmrzavanje
  • Produženo cvetanje, izbegava stresne uslove
  • Tolerantan na Phoma lingam
  • Preporučuje se gustina setve od 450 - 500.000 klijavih zrna po hektaru