KONTAKT
 • Mineralna đubrivaBeograd
  +381 (0)11 201 23 24

  Novi Sad
  +381 (0)21 472 26 08

Mineralna đubriva

Kompanija Delta Agrar bavi kako uvozom tako i nabavkom mineralnih đubriva u zemlji i njihovom distribucijom na domaćem tržištu.

Đubriva kojima se trguje su:

 • NPK
 • KAN
 • SAN
 • UREA
 • MAP
 • KCL
 • AN

Prodaja se vrši kako pravnim tako i fizičkim licima. Pored prodaje za avans, gro poslovanja Delta Agrar obavlja finansirajući poslovne partnere prodajom đubriva na agrorok. Sinergija koja se postiže prodajom đubriva i njihovom naplatom kroz merkantilne robe cilj je ove vrste prodaje.

Pored trgovanja sa trećim licima, Delta Agrar nabavku đubriva vrši i za potrebe imanja koja su u sistemu Delta Agrar Grupe.

Prodajom đubriva Delta Agrar ima za cilj da odnose sa poslovnim partnerima učvrsti, produbi i zaokruži.

NPK 15:15:15

Aktivna komponenta: Azot (N) 15 +/- 0.5%, Fosfor ( P 2 O 5 ) 15+/- 0.5%, Kalijum (K 2 O) 15+/- 0.5%; 

Formulacija: granule za direktnu primenu

Primena: Primenjuje se u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi u količini od 300-600 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). U toku godine može se primeniti 1-2 puta.

KAN 27% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 27 +/-0.5%;

Formulacija: granule za direktnu primenu

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, za prihranjivanje, u količini od 200-500 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se u toku vegetacije, ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasuračima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). U toku godine može se primeniti 2-3 puta, u fazi intenzivnog porasta biljaka.

SAN

Aktivna komponenta: Azot (N) 33% / -0,6%; (16,5% N-NO3 nitratni i 16,5% N-NH4 amonijačni azot)

Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Neorgansko, prosto, čvrsto, azotno đubrivo. Koristi se za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtevima biljaka i fizičko-hemijskim osobinama zemljišta. Koristi se prvenstveno za prihranjivanje od 100-400 kg/ha, osnovno đubrenje u količini od 50-100 kg/ha, predsetveno i startno đubrenje u količini od 100-400 kg/ha. Primenju je se 100-400 kg/ha u zavisnosti od potreba.

UREA 46% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 46 +/-0.5%, biuret max 1%; 

Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 100-300 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši predsetveno uz inkorporaciju ili prihranjivanjem. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.5-2%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-2 puta.

MAP

Aktivna komponenta: Azot (N) 12%, Fosforpentoksid (P2O5) 52 %

Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: MAP 12:52 (mono-amonijum fosfat) namenjeno je ishrani različitih biljnih vrsta(žitarice) na zemljištima koja su siromašna lakopristupačnim fosformo i dobro obezbedjena kalcijumom. MAP 12:52, sadrži visok sadržaj fosfora i azota namenjenim za ishranu biljaka. Primenjuje se najčešće u jesen (osnovna obrada) ili presetveno.

KCL

Aktivna komponenta: kalijum hlorid (KCl-sadržaj otprilike 90 %) K2O sadržaj 60 %.

Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Kalijum hlorid granulisano đubrivo. Kalijumova so je jedini rudarski proizvod, a sva ostala azotna i fosfatna đubriva su veštački, hemijski proizvodi. Kalijumove soli u Evropi dobijaju se iz prirodnih nalazišta u Nemačkoj (okolina Kasela), u Uralskoj oblasti, Engleskoj, Španiji i Francuskoj. Sadržaj đubriva: kalijum hlorid (KCl-sadržaj otprilike 90 %) K2O sadržaj 60 %.

AN 33,5% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 33.5 +/-0.5%; 

Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, za prihranjivanje, u količini od 200-400 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.3-0.5%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-3 puta, s proleća.