KONTAKT
  • Mineralna đubrivaBeograd
    +381 (0)11 201 23 24
    +381 (0)11 201 23 14

    Novi Sad
    +381 (0)21 472 26 08

Mineralna đubriva

Program mineralna đubriva se realizuje kroz uvoz komponenata i gotovih mineralnih đubriva i njihovu distribuciju na domaćem tržištu, formulaciju mešanih NPK đubriva i distribuciju mineralnih đubriva domaćih proizvođača. U Futogu se nalazi i proizvodni pogon za formulaciju mešanih NPK đubriva. Pored NPK Delta Agrar distribuira i KAN, AN, SAN, UREU, MAP i KCL.


UREA 46% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 46 +/-0.5%, biuret max 1%; 
Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 100-300 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši predsetveno uz inkorporaciju ili prihranjivanjem. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.5-2%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-2 puta.

AN 33,5% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 33.5 +/-0.5%; 
Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, za prihranjivanje, u količini od 200-400 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.3-0.5%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-3 puta, s proleća.

KAN 27% N

Aktivna komponenta: Azot (N) 27 +/-0.5%;
Formulacija: granule za direktnu primenu

Primena: Primenjuje se preko zemljišta, za prihranjivanje, u količini od 200-500 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se u toku vegetacije, ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasuračima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). U toku godine može se primeniti 2-3 puta, u fazi intenzivnog porasta biljaka.

NPK 15:15:15

Aktivna komponenta: Azot (N) 15 +/- 0.5%, Fosfor ( P 2 O 5 ) 15+/- 0.5%, Kalijum (K 2 O) 15+/- 0.5%; 
Formulacija: granule za direktnu primenu

Primena: Primenjuje se u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi u količini od 300-600 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). U toku godine može se primeniti 1-2 puta.