Trgovina i distribucija

BLAUVIT

PROIZVOĐAČ: Župa

FORMULACIJA: Kvašljivi prašak (WP)

AKTIVNA MATERIJA: bakar-hidroksid 770 g/kg

PRIMENA: Blauvit je nesistemični fungicid i bakaricid sa preventivni delovanjem. Koristi se u zasadima vinove loze i u usevima šećerne repe.

  • U zasadu vinove loze se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,35 – 0,4 % (35-40g na 10l vode). Primenjuje se preventivno u fenofazama 11-79 BBCH skale;

Utrošak vode: 600-1000l/ha (6-10 l/100m²)
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku jedne godine.

  • U usevu šećerne repe se koristi za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola) u koncentraciji od 2kg/ha (20g na 100m²). Primenjuje se preventivno u fenofazama 39-49 BBCH skale, u zavisnosti od potrebe.

Utrošak vode: 400 l/ha (4l/100m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je četiri puta u toku jedne godine.

NAPOMENE: Blauvit se nalazi na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zasada i useva.

KARENCA:

Vinske sorte vinove loze – 28 dana;
Stone sorte vinove loze – 21 dan;
Šećerna repa – 14 dana.

PAKOVANJE: 25g, 250g i 1kg

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!