Naše fabrike
KONTAKT

Dunavka

Dunavka

Fabrika ulja Dunavka

Od 2018. godine, u okviru Delta Agrara posluje Dunavka, fabrika ulja locirana u Velikom Gradištu. Osnovna delatnost fabrike je prerada suncokreta i soje, a proizvodi koji se dobijaju su sirova ulja i sačme.

Fabrički krug se prostire na ukupnoj površini od 24.111 m2, a u okviru proizvodnog dela fabrike nalazi se i pogon za predrafinaciju sirovih ulja, tj degumiranje ulja. Proizvodni program za preradu uljarica predstavlja proizvodnju poluproizvoda koji daljem procesu služe kao osnovna sirovina za dobijanje rafinisanih ulja i proteinska komponenta stočne hrane. Dunavka raspolaže kapacitetima od 60.000 t za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda.

Ideja za osnivanje fabrike rodila se još u prvoj polovini prošlog veka, a Dunavka konačno postaje fabrika 1958. godine, nakon 20 godina poslovanja kao radionica za preradu suncokreta.

Nakon osam godina provedenih u stečaju, 2018. godine Dunavku kupuje Delta Agrar, koji naredne godine uspeva da ponovo pokrene proizvodnju, po prvi put nakon osam godina.

Delta Agrar je uložio skoro 10.000.000 evra u obnovu fabrike čime je omogućena revitalizacija sva četiri pogona, povećani su skladišni kapaciteti i zamenenjena je kompletna mašinska oprema u silosima, a ugrađena je i nova sušara, kao i najsavremeniji sistemi za grubo i fino prečišćavanje uljarica.

Fabrika ulja Dunavka kontinuirano radi na širenju mreže dobavljača za merkantilni suncokret i soju, sirovine neophodne u procesu proizvodnje, kako sa pravnim licima tako i sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas na office.dunavka@deltaagrar.rs