Proizvodnja voća

Kompanija Delta Agrar je u proleće 2007. godine na svom imanju A.D. „Podunavlje“ u Čelarevu podigla jedan od najsavremenijih zasada jabuke u Srbiji i regionu, a 2017. godine proizvodnja je proširena i na istočnu Srbiju, odnosno grad Zaječar.

Voćnjak danas ima bruto površinu od 500 ha i nalazi se u rejonima koji imaju odlične klimatske i edafske uslove koji omogućavaju postizanje visokih i stabilnih prinosa. Na imanju A.D. „Podunavlje“ intenzivno se proizvode poznate svetske sorte jabuka: Gala, Breburn marriri red, Zlatni delišes rajnders, Crveni delišes, Greni smit. Sorte Modi, Kiku, Pink Lady, Evelina, Red moon i ISAAQ proizvodimo kao članovi kluba proizvođača, jedini u ovom delu Evrope. Najsavremeniji voćnjak organizovan je po italijanskoj SUDTIROL tehnologiji. Voćarska proizvodnja proširena je i na istočnu Srbiju, odnosno okolinu grada Zaječara gde proizvodnju obavljamo na 140 ha. Pored klupskih sorti jabuka, u voćnjaku se nalaze i zasadi trešanja na 30 ha, stonog grožđa na 10 ha, pljoskatih breskvi na 3,5 ha i šljiva na 5 ha.

Jabuka je sađena u gustom sklopu na razmaku 3,2 x 0,8 m, što obezbeđuje da na jednom hektaru bude 3900 biljaka, kao preduslov za dobijanje visokih i stabilnih prinosa. Određene površine podižemo i sadnjom na 3,2х0,60м što daje 5200 sadnica po hektaru, što predstavlja još intenzivniju proizvodnju. Pored gustine sadnje, na visoke i stabilne prinose utiče još: kvalitetan sadni materijal, zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora, kvalitetno navodnjavanje i prihrana. Sistem za navodnjavanje kao i meteorološka stanica se nalaze i u sistemu GPRS-a i omogućava daljinsko upravljanje i praćenje parametara.

Voćnjak je opremljen antifrost sistemom (sistem protiv izmrzavanja), irigacionim sistemom (sistemom za navodnjavanje), fertigacionim sitemom (sistemom za prihranu) kao i sistemom protivgradne zaštite, što ga čini najsavremenijim i najvećim voćnjakom ovog tipa u Evropi.

Celokupna proizvodnja jabuke se odvija po GLOBAL GAP sistemu, što obezbeđuje izvozni kvalitet.

U sklopu voćnjaka nalaze se i dve savremene Ultra Low Oxygen hladnjača ukupnog kapaciteta 20.000 tona, koje zahvaljujući dinamičkoj atmosferi omogućavaju da se kompletan rod jabuka po potrebi čuva u komorama i do 300 dana. Jedna od specifičnosti hladnjača sa dinamičkom atmosferom jeste da ubrane jabuke ulaze direktno u komoru, bez ikakvog hemijskog tretiranja, kao što je to praksa kod standardnih ULO hladnjača. Sve vreme boravka atmosferski sastav prilagođava se potrebama jabuke, što ULO hladnjaču u Čelarevu čini jedinstvenom u ovom delu Evrope.

U samoj hladnjači instalirana je Awetina linija za kalibriranje i sortiranje jabuka (po boji, po prečniku i gramaži), kapaciteta 10 t/h, koja se sastoji od prijemnog dela u kome robotski sistem sa definisanog mesta automatski uzima punu paletu jabuka, prazni je i vraća na drugu poziciju praznu palete. Jabuke se vodenim tokom transportuju do uređaja za kalibraciju jabuka.

Pored sorti jabuka koje Delta Agrar proizvodi kroz kooperaciju obezbeđujemo i sledeće sorte jabuka: Ajdared, Greni Smit, Zlatni delises, Crveni delišes, Jonagold, Jonagored, Cadel, Mucu.

Raspoloživa pakovanja jabuka: drvena, kartonska i plastična ambalaža.

Osnovna karakteristika voća sa našeg podneblja, koje čini umerena klima i kvalitetno zemljište, je upravo visok procenat šećera, a to mu daje izuzetnu slatkoću i izvrstan ukus, koji je dopadljiv svima.

Ukus je ono po čemu se voće iz Srbije razlikuje od voća iz okolnih zemalja.