KONTAKT

Proizvodnja voća

Kompanija Delta Agrar je u proleće 2007. godine na svom imanju u Čelarevu podigla jedan od najsavremenijih zasada jabuke u Srbiji i regionu, a 2016. godine proizvodnja je proširena i na istočnu Srbiju, odnosno grad Zaječar.

Voćnjaci danas imaju bruto površinu od 700 ha i nalaze se u reonima koji imaju odlične klimatske i edafske uslove koji omogućavaju postizanje visokih i stabilnih prinosa. Na imanju u Čelarevu intenzivno se proizvode poznate svetske sorte jabuka: Gala, Breburn marriri red, Zlatni delišes rajnders, Crveni delišes, Greni smit. Klupske jabuke pod brendovima Modi, Kiku, Pink Lady, Evelina, Red moon, Isaaq, Rubens i SweeTango proizvodimo kao članovi kluba proizvođača, jedinstveni u ovom delu Evrope. Najsavremeniji voćnjak organizovan je po italijanskoj SUDTIROL tehnologiji. Voćarska proizvodnja proširena je i na istočnu Srbiju, odnosno okolinu grada Zaječara gde proizvodnju obavljamo na 255 ha. Pored klupskih sorti jabuka, u voćnjaku se nalaze i zasadi trešanja na oko 31 ha, stonog grožđa na 9 ha, pljosnatih breskvi na 0,5 ha i šljiva na 2 ha. 

Jabuka je sađena u gustim sklopovima, na razmacima od 3,2 x 0,8 m i 3 x 0,6 m što obezbeđuje da na jednom hektaru bude od 3.900 do 6.000 sadnica, kao preduslov za dobijanje visokih i stabilnih prinosa. Određene površine podižemo i sadnjom na 2,5 х 0,50 m što daje 8.000 sadnica po hektaru, čime je proizvodnja još intenzivnija. Pored gustine sadnje, na visoke i stabilne prinose utiče: kvalitetan sadni materijal, zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora, kvalitetno navodnjavanje i prihrana. Sistem za navodnjavanje kao i meteorološka stanica se nalaze i u sistemu GPRS-a i omogućavaju daljinsko upravljanje i praćenje parametara, dok se zalivanje i prihrana izvode automatski uz pomoć sistema za pametno navodnjavanje "Smart watering".

Voćnjak je opremljen antifrost sistemom (sistem za zaštitu od ranih prolećnih mrazeva), irigacionim sistemom (sistemom za navodnjavanje), fertigacionim sitemom (sistemom za prihranu) kao i sistemom protivgradne zaštite, što ga čini najsavremenijim i najvećim voćnjakom ovog tipa u Evropi.

Celokupna proizvodnja jabuke se odvija po GLOBAL GAP sistemu, što obezbeđuje izvozni kvalitet.

U sklopu voćnjaka u Čelarevu nalaze se i dve savremene Ultra Low Oxygen hladnjače ukupnog kapaciteta 20.000 tona, koje zahvaljujući dinamičkoj atmosferi omogućavaju da se kompletan rod jabuka po potrebi čuva u komorama i do 300 dana. Jedna od specifičnosti hladnjača sa dinamičkom atmosferom jeste da ubrane jabuke ulaze direktno u komoru, bez ikakvog hemijskog tretiranja, kao što je to praksa kod standardnih ULO hladnjača. Sve vreme boravka atmosferski sastav prilagođava se potrebama jabuke, što ULO hladnjaču u Čelarevu čini jedinstvenom u ovom delu Evrope. 

U samoj hladnjači instalirana je MafRoda linija za kalibriranje i pakovanje jabuke i (po boji, prečniku i gramaži), kapaciteta do 20t/h, koja se sastoji od prijemnog dela u kome robotski sistem sa definisanog mesta automatski uzima punu paletu jabuka, prazni je i vraća na drugu poziciju gde se odlažu prazne palete. Jabuke se vodenim tokom transportuju do uređaja za kalibraciju jabuka. Tokom ovog procesa svaku jabuka HD kamere na mašini snimanju čak 40 puta čime se osigurava pakovanje isključivo jabuke ujednačenog, visokog kvaliteta. Ovako sortirane jabuke se odlažu u hladnjaču u kojoj se čuvaju do trenutka pakovanja za isporuku.  

U toku 2021. otvorena je prva faza nove ULO hladnjače World of freshness u Zajčaru za skladištenje jabuka i trešanja. Izgradnja objekta je planirana u 4 faze, ukupnog kapacitata 20.400 t, i površine 26.000 m2 (upravna zgrada, prostor za kalibraciju i pakovanje i rashladne komore).

Hladnjača poseduje najsavremeniju MafRoda liniju za kalibraciju i pakovanje trešanja. Ovo čini imanje u Zaječaru jedinstveno i po najvećem kapacitetu za ovaj način manipulisanja trešnjom u ovom delu Evrope. 

Pored sorti jabuka koje Delta Agrar proizvodi, uz kooperaciju obezbeđujemo i sledeće sorte jabuka: Ajdared, Greni Smit, Zlatni delišes, Crveni delišes, Jonagold, Jonagored, Čadel, Mucu.

Raspoloživa pakovanja jabuka: kartonska, tacne od po 4, 6 i 8 jabuka, kese, plastična i drvena ambalaža.

Osnovna karakteristika voća sa našeg podneblja, koje čini umerena klima i kvalitetno zemljište, je upravo visok procenat šećera, a to mu daje izuzetnu slatkoću i izvrstan ukus.

Ukus je ono po čemu se voće iz Srbije razlikuje od voća iz okolnih zemalja.