Trgovina i distribucija

AXIDOR

PROIZVOĐAČ: UPL

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: propamokarb 400 g/l + cimoksanil 50g/l

PRIMENA: AXIDOR se primenjuje folijarno za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u zasadima krompira i paradajza.

Vreme i količina primene:
Primenjuje se u količini od 2,5 l/ha (25 ml/100m²) preventivno, pre pojavljivanja simptoma ili najkasnije 2 dana po pojavi simptoma.

  • U zasadu krompira se primenjuje od faze kada je vidljiv prvi izdanak u osnovi (< 5 cm) do faze kada 50% listova poprimi mrku boju (BBCH 21-95);
  • U zasadu paradajza se primenjuje od faze kada je vidljivo prvo primarno-sekundarno stablo, do faze kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 21-89).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:

  • Krompir- četiri tretmana, najmanje 7 dana između tretmana;
  • Paradajz- tri tretmana, najmanje 7-10 dana između tretmana.

NAPOMENE: Može se mešati sa većinom drugih preparata. Uraditi test kompatibilnosti sa malom količinom preparata.

KARENCA:

Krompir – 14 dana;
Paradajz – 3 dana.

PAKOVANJE: 1L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!