Trgovina i distribucija

RACER

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: flurohloridon 250 g/l

PRIMENA: Racer® je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

  • U usevu suncokreta se tretira posle setve, a pre nicanja useva u količiini 2-4 l/ha u zavisnosti od tipa zemljišta;
  • U zasadu krompira se tretira posle sadnje, a pre nicanja useva u količini 2-4 l/ha;
  • U zasadu voća i vinove loze se tretira u proleće, pre ili odmah posle nicanja korova u količini 1-3 l/ha u mladim zasadima (starosti 1-3 godine) i 4 l/ha u zasadima starosti preko 4 godine.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: 

Racer® efikasno suzbija sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), lubeničarka njivska (Hibisus trionum), konica obična (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media).
Odlično suzbija: gorušicu (čak i u fazi rozete), štir, pepeljugu, abutilon i pomoćnicu;
Zadovoljavajuće suzbija: muhare i ambroziju (kada je veliki pritisak deo se provuče);
Slabije suzbija: dvornike i vijušce, divlju konoplju, palamidu, čičak.

NAPOMENE: Da bi ispoljio svoje maksimalno delovanje mora da u roku od 14 dana posle primene bude najmanje 10mm padavina. Ako se primenjuje posle setve, a pre nicanja najbolje rezultate daje u dozi od 2,5 l/ha ili u inkorporaciji, ali tada primeniti doze od 3 l/ha. Ekonomnično rešenje (najbolji odnos uloženo-dobijeno) je doza od 2 l/ha. Moguća je primena i u ranom post tretmanu, kada je suncokret u fazi do 2 lista, ali isključivo sam i u dozi od 2 l/ha. Ovaj tretman ne bi trebalo da radite pre nego se
konsultujete sa stručnjakom.

KARENCA: 

Krompir- 63 dana;
Suncokret, voće i vinova loza - obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1L, 5L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!