BETANAL® TANDEM®

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: fenmedifam 200 g/l + etofumesat 190 g/l

PRIMENA: Betanal® Tandem® se primenjuje u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno u količini primene: 

  • U količini primene od 2,6 l/ha (260 ml/100 m²) - trokratna primena uz razmak između tretmana 5 - 10 dana: 1 l/ha + 0,6 l/ha +1 l/ha ili 0,8 + 1 + 0,8 l/ha ili
  • U količini primene od 4 l/ha (400 ml/100 m²) - trokratna primena: 1 l/ha + 1,5 l/ha +1,5 l/ha pri čemu je razmak između prvog i drugog tretmana 5 – 9 dana, a između drugog i trećeg tretmana je 10 – 14 dana.

Ukupna količina primene je 4 l/ha, sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova ( faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Svaki sledeći tretman obaviti po pojavi novih ponika korovskih biljaka.

Utrošak vode je od 200 do 400 l/ha, a maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u vidu trokratne primene.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Širokolisni korovi: veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), štir hibridni (Amaranthus hybridum), štir obični (Amaranthus retroflexus);
  • Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat Betanal® Tandem® je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

NAPOMENE:

  • količinu primene treba prilagoditi prisutnim korovskim vrstama, a pri tretiranju nižim dozama, u svaki tretman uključiti partnerski preparat na bazi metamitrona u količini 1-1,25 kg/ha;
  • kako bi se postigao još bolji efekat delovanja herbicida na korove, preporučujmo dodavnje okvašivača Mero sa svakim tretmanom;
  • preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
  • kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 - 3 dana;
  • za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.

 

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Betanal® Tandem® se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila radi delovanja na specifične korovske vrste.

Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA:

Šećerna repa – 90 dana.

PAKOVANJE:

5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!