KONTAKT
 • RASADNIKDarko Jovanović
  Tel:
  +381 65 569 75 31
  +381 65 834 44 27
  +381 64 645 52 35
  Detalji

Tehnologija sadnica

Tehnologija uzgajanja sadnica jabuka

Jedan od najbitnijih elemenata kod proizvodnje sadnica je dobra i kvalitetna podloga koja predstavlja bazu iz koje se posle godinu dana ili dve godine dobijaju kvalitetne jednogodišnje ili dvogodišnje sadnice. Podloge se sade u proleće, rastu tokom godine, pa se kaleme pupoljkom (čipovanje) željenih sorti. Ovo kalemljenje se radi tokom avgusta meseca tekuće godine najčešće na visini od oko 20 cm iznad nivoa zemljišta. Pupoljak do kraja vegetacije sraste sa podlogom, ali se ne aktivira u smislu rasta, nego miruje.

Tek naredne godine u proleće on počinje da raste i tada se i podloga skrati do iznad okalemljenog pupoljka, tj. na oko 20 cm iznad zemljišta. U međuvremenu, okalemljene podloge su mogle biti izvađene i presađene ili ostavljene u istom rasadniku za dalji razvoj. Ako se kalemovi presade i takva proizvodnja se namerava završiti u prvoj godini razvoja kalema, onda se dobija jednogodišnja, tzv. devetomesečna sadnica. Ako se kalemovi ne presađuju, i naredne godine nameravamo završiti proizvodnju, dobijamo osamnaestomesečne sadnice.

Međutim, dvogodišnje knip sadnice se dobijaju tako što se nakon prve godine sadnice skrate na visini od 70 cm iznad zemlje i sledeće godine na toj visini počinje razgranjavanje. Za dobijanje devetomesečnih sadnica i knip – sadnica sade se već postojeći kalemovi, ali proizvodnja knip sadnica traje godinu dana duže, što daje veći kvalitet dvogodišnjih sadnica, koje su kao takve i daleko rodnije od običnih jednogodišnjih i već sledeće godine posle sadnje daju rod od 30 do 40 t/ha (gustina sadnje oko 4.000/ha).

Ono na šta smo posebno ponosni i što predstavlja najnoviju tehnologiju u proizvodnji sadnica jeste proizvodnja dvogodišnjih ”left to grow“ sadnica koje predstavljaju potpuno formiranu sadnicu, već pripremljenu za proizvodnju u voćnjaku i koja u odnosu na klasične knip sadnice daje još veći početni rod, i u pun rod ulazi u trećoj ili četvrtoj godini. Dodatno, takav oblik stabla dozvoljava još gušću sadnju u voćnjaku od preko 6.000 stabala po hektaru.