MUSTANG FORTE

PROIZVOĐAČ: Corteva Agriscience

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: florasulam 5 g/l + aminopiralid 10 g/l + 2,4-D 2-EHE 180 g/l

PRIMENA: MUSTANG FORTE je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju velikog broja široklisnih korova u usevima kukuruza i pšenice.

  • Kukuruz: posle nicanja useva i korova kada je kukuruz u fazi od 3 do 6 listova (faza 13-16 BBCH), a korovi u fazi od 2 do 6 listova.
  • Pšenica: posle nicanja useva i korova kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-30 BBCH), a kada su korvi u fazi intenzivnog porasta.

Količina primene je od 0,8 – 1 l/ha.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Ispoljava dobru efikasnost: zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), štir (Amaranthus retroflexus), prstenak poljski (Anthemis arvensis), vijušac (Bilderdykia convolvulus), običan tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), obični žavornjak (Consolida regalis), broćika lepuša (Gallium aparine), prava kamilica (Matricaria chamomilla), obična bulka (Papaver rhoeas), poljska gorušica (Sinapis arvensis), poljska gorčika (Sonchus arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), obična mišjakinja (Stellaria media), persijiska čestoslavica (Veronica persica), nana poljska (Mentha arvensis);
  • Ispoljava zadovoljavajuću efikasnost: njivska palamida (Cirsium arvense), obična dimnjača (Fumaria officinalis), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obična drenika (Lepidium draba), pomoćnica (Solanum nigrum), obična boca (Xanthium strumarium).

MEHANIZAM DELOVANJA: MUSTANG FORTE u sebi sadrži tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja što pruža visok nivo efikasnosti u suzbijanju korovskih vrsta.

2.4-D 2-EHE: Selektivni sistemični herbicid iz grupe sintetičkih auksina. Inhibira rast biljaka. 

Aminopiralid: Sistemični herbicid, apsorbuje se preko lista i korena, ima i rezidulano delovanje.

Florasulam: Sistemični herbicid, apsorbuje se preko lista i korena, kreće se ksilemom i floemom kroz biljku, spada u ALS inhibitore.

KARENCA: 

60 dana.

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!