Kompanija

Zaječar

Zaječar

Na imanju u Zaječaru nalazi se oko 475 ha obradive površine, dok se intenzivna proizvodnja poznatih svetskih sorti jabuka odvija na 140 ha. Ovčarska proizvodnja odvija se na dve velike farme, Vražogrnac i Alapin, a proizvodnja svinja na farmi Halovo.

Na farmi Vražogrnac ovčarska proizvodnja započeta je 2017. godine, a do sada je iz Francuske uvezeno 2.000 ovaca i 20 ovnova rase Il de France, a napravljena je i veštačka laboratorija za osemenjavanje ovaca. Proizvodnja se sprovodi na najsavremeniji način sa krajnjim ciljem formiranja matičnog zapata od 6.000 ovaca i godišnjom proizvodnjom od preko 15.000 jagnjadi.