Trgovina i distribucija

AGIL®

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: propakvizafop 100 g/l

PRIMENA: Agil® je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se u velikom broju gajenih useva za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

U usevima suncokreta, soje, šećerne repe i crnog luka:

  • Jednokratna primena - kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, u količini od 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ili 1 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova;
  • Split aplikacija - prvo tretiranje izvršiti kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, a drugo tretiranje izvršiti dve nedelje posle prvog u količini: 0,4 + 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ili 0,5 + 0,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova;

U usevima krompira, graška, paradajza, šargarepe i kupusa:

  • Jednokratna primena posle nicanja useva u količini 1 l/ha kada su korovi u fazi 3 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/ha).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine u jednokratnoj ili split aplikaciji.

SPEKTAR DELOVANJA:  Uspešno suzbija sledeće korovske vrste: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.).

NAPOMENE: Ukoliko se u vreme primene i 48h nakon primene očekuju temperature iznad 25°C, visok je rizik od pojave fitotoksije (kovrdžanje lišća, zaustavljanje porasta, odumiranje tačke porasta, odbacivanje cveta). Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu svog razvoja, soja, grašak i paradajz koji su počeli da cvetaju, suncokret stariji od 8 listova koji ulazi u fazu butonizacije.
Kod šećerne repe, krompira, mrkve, kupusa i crnog luka ovaj problem nije izražen.

KARENCA: 

Suncokret, soja, šećerna repa, crni luk, krompir, paradajz, šargarepa i kupus - 30 dana;
Grašak - 40 dana.

PAKOVANJE: 1L, 5L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!