Mikrobiološki program

Inokulant 11C33

Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuruza, standardizovan

U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri. Ovaj kombinovani proizvod je nastao od spajanja dva proizvoda: Inokulant 1132 (za fermentaciju) i Inokulant 11A44 (za sprečavanje zagrevanja silaže).

Prednosti inokulanta 11C33:

 • Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
 • Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
 • Ubrzava i povećava efekat fermentacije
 • Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
 • Smanjuje ukupan gubitak suve materije
 • Povećava aerobnu stabilnost (smanjuje zagrevanje) silaže.


Pakovanje i upotreba:

 • Flašica proizvoda od 250 i 50g (vodotopive granule) za tretman 250 i 50t silaže.
 • Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro uređaja (za velike proizvođače) koji omogućava ekstra nisku potrošnju vode. Sa 10l može se istretirati 1000 tona silaže. Takođe, preparat se može primeniti i pomoću drugih uređaja za tečnu aplikaciju.

Inokulant 11H50

Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu i senažu lucerke. Sadrži specijalno odabrane sojeve bakterija, Lactobacillus plantarum namenjenih za efikasnu silažu i senažu lucerke.

Preparat razvijen radi poboljšanja fermentacije, obezbeđenja hranljive vrednosti i povećanja hranljivosti radi povećanja performansi životinja.

Prednosti inokulanta 11H50:

 • Omogućava bržu i efikasniju fermentaciju
 • Poboljšava hranljivu vrednost silaže
 • Poboljšava oporavak suve materije (smanjenje gubitaka fermentacije)
 • Povećava svarljivost
 • Smanjuje zagrevanje i produžava životni vek silaže
 • Pomaže smanjenje gubitaka silaže u skladištenju
 • Povećava kvalitet proteina
 • Povećana proizvodnja mleka
 
Pakovanje i upotreba:
 • Flašica proizvoda (vodotopive granule) od 200 i 40g je dovoljna da tretira 250 i 50t silaže
 • Granularna forma se aplicira pomoću Gandy uređaja

Inokulant 1155

Proizvod sadrži žive sojeve bakterije Bacillus sp. koji se nalaze u prirodi i koji su posebno odabrani za optimalno konzerviranje lucerkinog sena.

Napomena

Koristiti isključivo za baliranje lucerke.

Preparat nije namenjen za baliranje drugih kultura.

Inokulant 1155:

 • Omogućava ranije baliranje, čime smanjuje rizik od štete usled vremenskih prilika.
 • Seno balirano sa 1155 je svežije i prijatnije miriše ističući tako njegov ukus.

Prednosti:
 • Omogućava ranije baliranje sa vlagom od 15% do 25%.
 • 10 - 15 % veći prinos sena.
 • 20 - 25 % veći prinos proteina.
 • 15 - 30 % veći prinos lišća.
 • Povrat ulaganja 1: 4-5.

Primena:
 • 1155 se primenjuje putem Gandy aplikator sistema (kupuje se uz inokulant).
 • Gandy se montira direktno na balirku u blizini ulaza pik-apa.
 • Vodotopive granule se primenjuju preko AG-25 uređaja.

Pakovanje:
 • Vreće od 20 kg (mikro granule) sa dozom od 1 kg na tonu sena.
 • Bočice 5 x 20 g za tretman 25 tona sena.

Inokulant 11CFT Novo

Nov revolucionarni proizvod za silažu cele stabljike kukuruza.

Zajedno sa 11GFT spada u grupu inokulanata takozvane Fiber Tecnology, a odlikuje ih dodatno povećanje svarljivosti biljnih vlakana. Sadrži nov soj bakterije Lactobacillus buchneri, te soj Lactobacillus casei.

Prednosti inokulanta 11CFT:

 • veća mlečnost po grlu;
 • za 7% bolja svarljivost vlakana;
 • poboljšana aerobna stabilnost i smanjeno kvarenje silaže;
 • za 8% povećan prirast na tonu unešene silaže.


Pakovanje:

 • Vodotopive granule u bočicama od 250g (tretira 250t mase) i 50g (tretira 50t mase)

Inokulant 11B91

Specijalizovani proizvod namenjen za siliranje vlažnog zrna i mlevenog klipa kukuruza.

Široko rasprostanjen u upotrebi u stočarstvu i svinjarstvu širom sveta.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum (za fermentaciju) i Lactobacillus buchneri (za sprečavanje zagrevanja silaže).

Prednosti inokulanta 11B91:

 • Omogućava da silaža ostane sveža i hladna tokom upotrebe
 • Poboljšava hranljivu vrednost silaže
 • Ubrzava i povećava efekat fermentacije
 • Povećava proizvodne rezultate kod životinja
 • Smanjuje ukupan gubitak suve materije
 • Povećava stabilnost silaže u slučaju sporog punjenja ili izuzimanja
 
Pakovanje:
 • Flašica proizvoda od 200 i 40 g (vodotopive granule) za tretman 250 i 50 t silaže
 • Vreća od 20 kg (granule) za tretman 40 t silaže
 • Granularna forma se aplicira pomoću Gandy uređaja
 • Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro uređaja (veći farmeri) ili AG-25 uređaja (manji farmeri).

Inokulant 11GFT

Za silažu trava i žitarica

Nov revolucionarni proizvod za silažu trava i žitarica. Sadrži nov soj Lactobacillus buchneri, te sojeve Lactobacillus casel i Lactobacillus plantarum.

 • 11GFT obezbeđuje poboljšanu fermentaciju, produžava stabilnost silaže, te povećava svarljivost vlakana.
 • Sve ovo doprinosi većoj proizvodnji mleka i mesa.
 • Preparat dolazi u obliku vodotopivih granula i upotrebljava se pomoću Appli-Pro SLV i AG-25 uređaja.