KONTAKT
  • Prijava kvarova i redovni servisi021/848 876
   021/6257 944
   021/6257 955

  Servis mehanizacije

  Servisna podrška

  Kvalifikovani profesionalci

  Kontinuirana obuka našeg visoko-obrazovanog osoblja je najviši prioritet naše jedinice. KUHN poseduje multimedijalni trening centar sa modernom opremom gde se nude svi nivoi obuka. Svake godine naši serviseri prisustvuju obukama potrebnim za post - prodajnu podršku. U obukama se koriste najnovije metode prenošenja znanja kako bi ispratili razvoj tržišta i pružili podršku našim klijentima.

  Takođe i sami vršimo stručne obuke rukovalaca mehanizacije u našem prodajno-servisnom centru u Bačkom Jarku gde se oni upoznaju sa novom tehnologijom i pravilnim korišćenjem i odršavanjem mehanizacije. Svaka prodata mašina se pušta u rad na terenu, gde naše ekipe vrše obuku i upoznaju rukovaoce sa funkcijama nove mašine.

  Servise i popravke vršimo u sopstvenoj modernoj radionici, ali i na terenu uz pomoć naših mobilnih ekipa koje su spremne i obučene da otklone svaki kvar vaše mehanizacije.

  Takođe smo opremljeni najmodernijim elektronskim uređajima za dijagnostikovanje kvarova i specijalnim alatima za njihovo otklanjanje i zamenu dotrajalih delova.