Euralis

Euralis

ES MOMENTO

  • Od ove godine novo na tržištu
  • Srednje kasni hibrid
  • Visoka tolerantnost prema bolestima
  • Dobra otpornost pucanja mahuna
  • Postojanje RLM gena za dvostruku otpornost na crnu pegavost