Trgovina i distribucija

CORUM®

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: bentazon 480 g/l + imazamoks 22,4 g/l

PRIMENA: Preparat Corum® je jedan od najjačih sistemičnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih šiokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje. Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja. Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak 1 l/ha okvašivača Dash® (0,5 + 0,5 l/ha).

SPEKTAR DELOVANJA: Odlično suzbija najopasnije korove za soju, kao što su: abutilon (Abutilon theoprasti), štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).

MEHANIZAM DELOVANJA: Preparat Corum® se sastoji iz dve aktivne materije. Bentazon pripada hemijskoj grupi benzotiadiazinona, deluje na procese fotosinteze, tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ovo je selektivni, kontaktni i folijarni herbicid. Usvaja se listom uz slabu translokaciju. Druga aktivna materija, imazamoks, pripada hemijskoj grupi imidazolinona i inhibira aktivnost enzima ALS-a, zaustavljajući na taj način proces biosinteze aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Ovo je selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom, kreće se ksilemom i floemom, a nakuplja se u meristemskom tkivu u kom ispoljava svoje delovanje.

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:
Kompatibilan je sa proizvodima na bazi pendimetalina, boskalida, alfacipermetrina, kao i sa
okvašivačem Dash®. Ne sme se mešati sa organofosfatima i karbamatima, kao ni sa folijarnim
đubrivima.

Plodored:
Usevi koji se mogu sejati u plodoredu posle primene herbicida Corum® bez ograničenja su: soja, pasulj, grašak.
Četiri meseca posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret, duvan i grašak.
Devet meseci posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač.
Dvanaest meseci posle primene, na tretiranim površinama se mogu sejati: uljana repica i šećerna repa.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1L, 5L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!