Kompanija

Kozara

Kozara

Na imanju Kozara a.d. u Banatskom Velikom Selu se pored ratarske proizvodnje na oko 1.100 ha nalazi i velika farma svinja Kozara doo.

Na farmi svinja Kozara doo je u toku 2020. godine otpočeta rekonstrukcija farme sa ciljem povećanja kapaciteta prasadi za dalji tov na 40.000. Instaliran je ESF sistem za elektronsko hranjenje suprasnih krmača i nazimica kao novi oblik u tehnologiji držanja i ishrane svinja.

Početkom 2021. uvezeno je još i 350 F1 nazimica iz Danske.