Nissorun 10 EC

PROIZVOĐAČ: Nippon Soda

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Heksitiazoks 100 g/l

PRIMENA: Nissorun 10 EC se koristi za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadima jabuke, breskve i vinove loze u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 L vode), tretiranjem zimskih jaja do početka piljenja ili letnjih jaja do momenta kada se na jednom listu nalazi najviše 2-3 pokretna stadijuma.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nissorun 10 EC  pripada hemijskoj grupi karboksamida i deluje inhibitorno na razvoj grinja. Ovo je nesistemični akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Nissorun 10 EC uspešno suzbija jaja, larve i nimfe štetnih grinja sa obe strane lista zahvaljujući svom izrazitom translaminarnom kretanju. Ne ispoljava delovanje na odrasle grinje. 

NAPOMENE: Nissorun 10 EC je praktično neotrovan za ptice i pčele. Ne primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (flufenzin, klofentenzin), zbog ukrštene rezistentnosti. Nissorun 10 EC se ne meša sa preparatima WP formulacija.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

U toku jedne godine Nissorun 10 EC se može primeniti samo jednom na istoj površini.

KARENCA: 35 dana za jabuku, breskvu i vinovu lozu.

PAKOVANJE: 50 ml, 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!