Gatro 500 SC

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija SC
 
AKTIVNA MATERIJA: fluazinam 500 g/l
 

PRIMENA:

Primenjuje se u:

  • Usevu krompira, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) preventivno pri pojavi uslova za ostvarivanje infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Kod semenskog krompira preporučuje se i kasnija primena zbog efekta na sporulaciju patogena, odnosno na sprečavanje zaražavanja krtola. Primenjuje se u količini 0,3-0,4 l/ha;
  • Zasadu vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivno pre nastanka infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti i na osnovu nekog prognostičkog modela za praćenje oboljenja. Primenjuje se u količini 1-1,5 l/ha;
  • Zasadu jabuke, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) preventivno i po potrebi nakon ostvarenih uslova za infekciju, tretiranjem od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika (faze 10 do 71/73 BBCH skale). Primenjuje se u količini od 0,6-1 l/ha.

Utrošak vode je 1000 l/ha u zasadu jabuke, 600- 1000 l/ha u zasadu vinove loze, 200-400 l/ha u usevu krompira. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta.

NAPOMENA:

Gatro 500 SC je otporan na spiranje kišom. Dobro deluje i na niskim temperaturama. Treba računati pre svega na njegov preventivni efekat, slab je sistemik. Može da se meša sa uobičajenim preparatima koji se koriste u registrovanim usevima i zasadima.
U krompiru najoptimalniji momenat za tretiranje su poslednji tretmani pošto sprečava infekciju krtola od strane prouzrokovača plamenjače.
U jabuci je jedan od specifičnih preparata za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.). Vreme primene je posle cvetanja u blok tretmanima sa razmacima od 7 dana. Preporučena doza je 1 l/ha. Za suzbijanje čađave krastavosti vreme primene je pre ili posle cvetanja, ne primenjivati ga u fazi cvetanja. Ako se radi preventivno ili je slab infekcioni potencijal patogena dovoljna je doza od 0,6 l/ha, ako je jak infekcioni potencijal patogena optimalna doza je 0,75 l/ha. Kurativni efekat je do 36 sati od početka infekcije.
U vinovoj lozi najbolje efekte daje primenom u vreme precvetavanja vinove loze.


KARENCA:
7 dana za krompir, 28 dana za jabuku i vinovu lozu.

PAKOVANJE: 1 l

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!