Mystik 250 EC

PROIZVOĐAČ: Nufarm

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol 250 ± 15 g/l

PRIMENA: Mystik 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji se koristi u zasadima/usevima:

  • U zasadu jabukeza suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) tokom perioda primarnih zaraza, kada je jabuka u fazi razvoja (BBCH 26-78) u količini 0,7 l/ha (7 ml na 100 m2);
  • U zasadu vinove lozeu cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), tokom perioda primarnih zaraza, u količini 0,7 l/ha (7 ml na 100 m2);
  • U usevu pšeniceu cilju suzbijanja pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp) i truleži klasa (Fusarium spp), u količini primene od 0,5-1 l/ha (5-10 ml na 100 m2), preventivno ili po pojavi prvih simptoma (za Fusarium spp faze 61- 65 BBCH skale).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Tebukonazol pripada hemijskoj grupi triazola i deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola, koja je gradivna materija ćelijskog zida gljiva i na taj način sprečava njihov razvoj. 

NAPOMENA: Preparat se koristi uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 L na 100 m2) za jabuku i vinovu lozu i 200-400 l/ha za pšenicu (2-4 L na 100 m2).

KARENCA:

21 dan za jabuku i vinovu lozu;

42 dana za pšenicu.

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!