Repos EC-300

  PROIZVOĐAČ: Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, PR China

  FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

  AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 150±9 g/l + Propikonazol 150±9 g/l

  PRIMENA: Repos EC 300 je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem i
  koristi se u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini primene od 0,3 l/ha (3 ml na 100 m²). 
  Tretiranje se izvodi prema preporuci prognozno izveštajne službe i to

  - prvo tretiranje nakon pojave simptoma, pa do momenta kada intenzitet zaraze biljaka još nije dostigao 5 %;

  -drugo tretiranje u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja. Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno prskanjem ili orošavanjem uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 L na 100 m²).

  MEHANIZAM DELOVANJA: Propikonazol i difenokonazol pripadaju grupi triazola i oni dovode do inhibicije sinteze ergosterola u gljivama koji učestvuje u izgradnji ćelijskog zida bez kog gljive gube sposobnost za život. Karakteristike aktivne materije propikonazol su zadržavanje na površini lisne mase i isparljivost. Ovo obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa šećerne repe i suzbije bolesti gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol, ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene zaraze u žarištima iz kojih se pegavost šećerne repe širi u usevu.

  Fungicidi iz ove grupe poseduju veliki broj poželjnih karakteristika, kao što su visoka fungicidna aktivost, niska toksičnost prema drugim organizmima, protektivna i kurativna svojstva, kao i kompatibilnost sa drugim merama u okviru integralne zaštite.

  NAPOMENE: Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije i sa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže bakar.

  Za sprečavanje pojave rezistentnosti kod gljive Cercospora beticola prema triazolima preporučuje se primena kombinacije preparata koji imaju različit mehanizam delovanja, a posebno sa protektivnim preparatima.

  Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta u toku vegetacije na istoj površini, računajući i primenu drugih fungicida iz grupe triazola ili fungicida sličnog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola) odnosno koji su obeleženi sa FRAC 3 klasifikacije rezistentnosti.

  KARENCA:

  14 dana za lišće šećerne repe, ako se koristi za ishranu životinja;

  35 dana za koren šećerne repe.

  PAKOVANJE: 1 L

   

  Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!