Kruz 40 SC

PROIZVOĐAČ: Biesterfeld

FORMULACIJA: Koncentrovana susupenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 40 g/l

PRIMENA: Kruz 40 SC je visoko selektivni herbicid iz grupe sulfonilurea koji podjednako dobro suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove, kao i neke širokolisne korove u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza. Primenjuje se: 

-jednokratno, u količini: 1 l/ha (10 ml / 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjh travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova; 1,25 l/ha (12,5 ml / 100 m²) za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm;

-dvokratno: prvo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml / 100 m²), kada su jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; drugo tretiranje u količini 0,75 L/ha (7,5 ml / 100 m²) kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali a divlji sirak je visine 15-20 cm.

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Kruz 40 SC je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak (Sorghum halepense);
  • jednogodišnjih širokolisnih: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), lubeničarka (Hibiscus trionum), bulka (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čičak (Xanthium spp);
  • višegodišnjih travnih: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);
  • višegodišnjih širokolisnih: poponac (Convolvulus arvensis), palamida (Cirsium arvense). 

MEHANIZAM DELOVANJA: Nikosulfuron pripada sulfonilureama, apsorbuje se folijarno i korenom i brzo se translocira do meristemskih tkiva, gde dovodi do inhibicije aktivnosti enzima acetolaktat-sintetaze (ALS). Ovo dovodi do zaustavljanja procesa sinteze esencijalnih aminokiselina što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka.

NAPOMENE: Korovske biljke usvajaju Kruz 40 SC kontaktno preko lisne mase ali i preko zemljišta u slučaju kada u zemljištu ima dovoljno vlage. Posle tretiranja dolazi do zaustavljanja porasta korova a potpuno sušenje korova nastaje nakon 7-20 dana. Kruz 40 SC se može primeniti u svim tipovima kukuruza (merkantilni, semenski, šećerac, kokičar).

KARENCA: U kukuruzu obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE:  1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!