Trgovina i distribucija

  Magis

  FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

  AKTIVNA MATERIJA: izodecil alcohol etoksilat 900 g/l

  PRIMENA:

  -Magis je okvašivač i poboljšava kvašenje lisne površine biljaka i doprinosi boljoj distribuciji pesticida na tretiranoj površini.
  -Magis se koristi kao pomoćno sredstvo – okvašivač, koji poboljšava prijanjanje preparata za list gajene biljke ili korova. Samim tim se sprečava slivanje pesticida sa biljke, a ubrzava se delovanje i lakše prodiranje preparata u biljku.

  KOLIČINA PRIMENE:

  -Magis se koristi kao pomoćno sredstvo – za poboljšanje kvašenja lisne površine korova I bolju distribuciju herbicida, u količini 0.25 l/ha (2.5 ml/100 m²).
  -Količina tečnosti po jedinici površine: 200-400 l vode/ha.
  -Maksimalan broj tretiranja u toku godine: na istoj površini može se primeniti jednom ili dva puta u podeljenoj preporučenoj količni primene (dvokratna primena).
  -Vreme primene: Primenjuje se u isto vreme kao i pesticid sa kojim se meša.

  KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

  PAKOVANJE: 1 l

  Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!