Coda Mn-L

Neorgansko đubrivo sa mikroelementom

Coda-Mn-L je helatni kompleks mangana. Posebno se preporučuje za folijarnu i primenu preko korena (fertirigacija) radi sprečavanja i nadomešćivanja nedostatka mangana.

SASTAV PROIZVODA: Mangan 8% + usložnjavajući agensi (lignosulfonati)

PRIMENA: Coda-Mn-L sadrži mangan koji se posebno preporučuje za upotrebu u povrću, voću, ukrasnom bilju, žitaricama, mahunarkama, hidroponim usevima, malini, vinogradima i drugim biljnim vrstama koje se gaje na različitim zemljištima (posebno karbonatnim i sa većim sadržajem fosfora), kao i kod proizvodnje u zaštićenom prostoru (posebno gde se javlja deficit mangana).

 

Primena

Količina primene

Broj tretmana

Folijarna

2-3 l/ha

Zavisno od nedostatka i stanja useva

Fertirigacija

3-5 l/ha po primeni

2-4 primena po ciklusu

 

KORISTI PRIMENE: Ovaj preparat sadrži visok procenat sumpora, koji sa prirodnim agensom usložnjavanja (lignosulfonati) kompleksu mangana daje veliku sposobnost apsorpcije i asimilacije. Pored toga, on je savršen acidulant (zakišeljivač) pH vrednosti vode u hranljivom rastvoru ili u smeši za raspršivanje, što doprinosi boljoj asimilaciji. Kada se primenjuje zajedno sa drugim sredstvima za zaštitu bilja Coda-Mn-L je idealno sredstvo za dispergovanje i vlaženje.

NAPOMENA: Kod folijarne primene se savetuje najmanje 600 l/ha vode kod povrća, 200-400 l/ha vode za ratarske kulture, 1000 l/ha vode za voće.

PAKOVANJE: 1 L, 5L i 20 L.

Proizvod se koristi u slučaju stvarne potrebe. Ne treba koristiti u dozama većim od navedenih.