FAO 700 -800

FAO 700 -800

P1535

FAO 740

Kasni hibrid nove generacije koji sa pravom nosi epitet najbolji od najboljih.

  • Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa.
  • Rekorder prinosa u povoljnim godinama.
  • Odličan kvalitet zrna (u tipu polutvrdunca).
  • Dugo zadržava zelenu boju.
  • Vrhunski silažni hibrid, rekordnih prinosa i visoke energije silaže.
  • Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač.