Trgovina i distribucija
  KONTAKT
  • SEMENAMENADžMENT
   Detalji
   • Luka PopovićDirektor semenskog programa
   • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
   • Goran TomićRukovodilac prodaje
   • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
  • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
   Detalji
   • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
   • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
   • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
   • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
  • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
   Detalji
   • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

  Seme soje

  Seme soje

  Maestral - NOVO

  (000) grupa zrenja

  • Registrovana početkom 2019. godine
  • Izuzetno rani materijal
  • Namenjen za postrnu setvu, a odlične rezultate daje i u ranoj i u zakasneloj setvi
  • Velika produkcija bočnih grana
  • Ravnomerno sazrevanje
  • Tolerantna na poleganje
  • Preporučena gustina useva u žetvi 500.000 bilj/ha
  • Tolerantna na pucanje mahuna
  • Potencijal prinosa preko 4,5 t

  Pasat - NOVO

  (00) grupa zrenja

  •  Registrovana početkom 2019. godine
  • Sorta izuzetnog proizvodnog potencijala
  • U praksi dužina vegetacije prelaz 00-0 grupe zrenja
  • Pogododna za gajenje u svim uslovima redovne, zakasnele i posrtne setve
  • Mogućnost izrazitog grananja
  • Ravnomerno sazrevanje bez poleganja
  • Krupno okruglo seme
  • Optimalan broj biljaka u žetvi 450.000 - 500.000 po hektaru
  • Tolerantna na pucanje mahuna
  • Potencijal prinosa preko 5 t

  Panonka

  (00) grupa zrenja

  • Registrovana u Srbiji krajem 2015. godine
  • Vrlo rana sorta sa visokim proizvodnim potencijalom rodnosti za svoju grupu zrenja >4 t/ha
  • Sorta belih dlačica umerene visine stabla i kratke internodije
  • Vrlo tolerantna na poleganje
  • Odlikuje se srednje krupnim okruglim semenom žute boje
  • Može se sejati do polovine maja u redovnoj setvi
  • Pogodna za gajenje kao naknadni usev i u postrnoj setvi uz obavezno navodnjavanje
  • Preporučena gustina useva u žetvi 500.000 bilj/ha

  Dukat

  (0) grupa zrenja

  • Najzastupljenija sorta u Srbiji svoje grupe zrenja
  • Odlikuje se vrlo velikom adaptibilnošću i stabilnošću u različitim uslovima gajenja
  • Zbog svojih dobrih proizvodnih karakteristika i visokog proizvodnog potencijala > 5t/ha vrlo zastupljena i omiljena sorta u Italiji i Rumuniji
  • Odlikuje se velikim brojem bočnih grana i racionalnim oblikom lista i mahune koji prati oblik semena
  • Setvu obaviti tokom aprila meseca a može se sejati i kao naknadni postrni usev uz obavezno navodnjavanje
  • Visok sadržaj proteina >40%
  • Optimalni broj biljaka u žetvi u humidnijim uslovima 400.000 bilj/ha a u aridnim uslovima 450.000 bilj/ha

  Pelikan

  (0) grupa zrenja

  • Registrovana u Srbiji krajem 2015. godine
  • Sorta novije genetike visokog proizvodnog potencijala
  • Odlikuje se srednjom visinom stabla i vrlo krupnim semenom
  • Tolerantna na ekonomski značajne patogene
  • Setvu obaviti tokom aprila meseca
  • Sadržaj ulja i proteina preko 60%
  • Preporučena gustina useva u žetvi 450.000 bilj/ha

  Dana

  (0) grupa zrenja

  • Registrovana u Ukrajini i Moldaviji.
  • Registrovana u Srbiji krajem 2016. godine
  • Beli materijal koji se odlikuje visokim proizvodnim potencijalom preko 4,5 t/ha
  • Postigla visoke i stabilne prinose u Moladaviji i Ukrajini u 2015. godini
  • Tolerantna na poleganje
  • Odlikuje se kratkom interhodijom i velikim brojem mahuna po etaži
  • Preporučena gustina useva u žetvi je 450.000 bilj/ha

  Galeb

  (I) grupa zrenja

  • Srednje stasna sorta
  • Vrlo intenzivna sorta pune agrotehnike visokog proizvodnog potencijala
  • Lider proizvodnje u humidnim uslovima gajenja
  • Odlikuje se krupnim semenom i velikim brojem bočnih grana
  • Sejati u ranijim rokovima setve na međurednom rastojanju 45-50 sm
  • Visok sadržaj proteina
  • Optimalni broj biljaka u žetvi u humidnim uslovima 350.000 bilj/ha, aridnim uslovima 400.000 bilj/ha
  • U postupku registracije u Italiji gde je u prvoj godini ispitivanja u ogledima dala rezultate 4,5 – 6 t/ha

  Volođa

  (II) grupa zrenja

  • Intenzivna sorta sa visokim proizvodnim potencijalom >5,5 t/ha
  • Odlikuje se racionalnom visinom stabla sa kratkim internodijama i velikim brojem mahuna po etaži
  • Sorta koja praktično ne poleže i u humidnim uslovima gajenja
  • Tolerantna na pucanje i otvaranje mahuna u uslovima dugog perioda žetve
  • Procenat ulja i proteina > 60%
  • Preporučena gustina useva u žetvi 400.000 bilj/ha
  • U postupku registracije u Italiji gde je u prvoj godini ispitivanja sa Galebom dala odlične rezultate.

  Beta

  (II) grupa zrenja

  • Registrovana u Srbiji krajem 2014. godine
  • Prvi put u proizvodnji 2015. godine
  • Vrlo specifična sorta po svojim fenotipskim karakteristikama
  • Jedina registrovana sorta u Srbija sa kopljastim listom
  • Odlikuje se robusnim stablom umerene visine sa grozdastim cvastom u vrhu
  • Karakteriše je veliki broj 4-semenih mahuna preko 40%
  • Sorta sa povećanim sadržajem proteina u semenu za 1,5% većim od standarda
  • Preporučena gustina u žetvi 400.000 bilj/ha

  Gorštak

  (II) grupa zrenja

  • Sorta visokog potencijala rodnosti, preko 5,5 t/ha
  • Vrlo robusna sorta visine i preko 1,5 m u humidnim uslovima gajenja
  • Odlikuje se dobro razvijenim korenovim sistemom, velikim brojem etaža , uspravnim stablom i velikim brojem mahuna
  • Značajno tolerantna na poleganje
  • Visoka I rodna etaža >15 sm pa su žetveni gubici smanjeni na minimum
  • Tolerantna na pucanje i otvaranje mahuna
  • Setvu obaviti u prvoj polovini aprila meseca
  • Preporučena gustina u žetvi 400.000 bilj/ha