Trgovina i distribucija
KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Goran TomićRukovodilac prodaje
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
  • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
  • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
  • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

Seme soje

Seme soje

Maestral - NOVO

(000) grupa zrenja

 • Registrovana početkom 2019. godine
 • Izuzetno rani materijal
 • Namenjen za postrnu setvu, a odlične rezultate daje i u ranoj i u zakasneloj setvi
 • Velika produkcija bočnih grana
 • Ravnomerno sazrevanje
 • Tolerantna na poleganje
 • Preporučena gustina useva u žetvi 500.000 bilj/ha
 • Tolerantna na pucanje mahuna
 • Potencijal prinosa preko 4,5 t

Pasat - NOVO

(00) grupa zrenja

 •  Registrovana početkom 2019. godine
 • Sorta izuzetnog proizvodnog potencijala
 • U praksi dužina vegetacije prelaz 00-0 grupe zrenja
 • Pogododna za gajenje u svim uslovima redovne, zakasnele i posrtne setve
 • Mogućnost izrazitog grananja
 • Ravnomerno sazrevanje bez poleganja
 • Krupno okruglo seme
 • Optimalan broj biljaka u žetvi 450.000 - 500.000 po hektaru
 • Tolerantna na pucanje mahuna
 • Potencijal prinosa preko 5 t

Panonka

(00) grupa zrenja

 • Registrovana u Srbiji krajem 2015. godine
 • Vrlo rana sorta sa visokim proizvodnim potencijalom rodnosti za svoju grupu zrenja >4 t/ha
 • Sorta belih dlačica umerene visine stabla i kratke internodije
 • Vrlo tolerantna na poleganje
 • Odlikuje se srednje krupnim okruglim semenom žute boje
 • Može se sejati do polovine maja u redovnoj setvi
 • Pogodna za gajenje kao naknadni usev i u postrnoj setvi uz obavezno navodnjavanje
 • Preporučena gustina useva u žetvi 500.000 bilj/ha

Dukat

(0) grupa zrenja

 • Najzastupljenija sorta u Srbiji svoje grupe zrenja
 • Odlikuje se vrlo velikom adaptibilnošću i stabilnošću u različitim uslovima gajenja
 • Zbog svojih dobrih proizvodnih karakteristika i visokog proizvodnog potencijala > 5t/ha vrlo zastupljena i omiljena sorta u Italiji i Rumuniji
 • Odlikuje se velikim brojem bočnih grana i racionalnim oblikom lista i mahune koji prati oblik semena
 • Setvu obaviti tokom aprila meseca a može se sejati i kao naknadni postrni usev uz obavezno navodnjavanje
 • Visok sadržaj proteina >40%
 • Optimalni broj biljaka u žetvi u humidnijim uslovima 400.000 bilj/ha a u aridnim uslovima 450.000 bilj/ha

Pelikan

(0) grupa zrenja

 • Registrovana u Srbiji krajem 2015. godine
 • Sorta novije genetike visokog proizvodnog potencijala
 • Odlikuje se srednjom visinom stabla i vrlo krupnim semenom
 • Tolerantna na ekonomski značajne patogene
 • Setvu obaviti tokom aprila meseca
 • Sadržaj ulja i proteina preko 60%
 • Preporučena gustina useva u žetvi 450.000 bilj/ha

Dana

(0) grupa zrenja

 • Registrovana u Ukrajini i Moldaviji.
 • Registrovana u Srbiji krajem 2016. godine
 • Beli materijal koji se odlikuje visokim proizvodnim potencijalom preko 4,5 t/ha
 • Postigla visoke i stabilne prinose u Moladaviji i Ukrajini u 2015. godini
 • Tolerantna na poleganje
 • Odlikuje se kratkom interhodijom i velikim brojem mahuna po etaži
 • Preporučena gustina useva u žetvi je 450.000 bilj/ha

Galeb

(I) grupa zrenja

 • Srednje stasna sorta
 • Vrlo intenzivna sorta pune agrotehnike visokog proizvodnog potencijala
 • Lider proizvodnje u humidnim uslovima gajenja
 • Odlikuje se krupnim semenom i velikim brojem bočnih grana
 • Sejati u ranijim rokovima setve na međurednom rastojanju 45-50 sm
 • Visok sadržaj proteina
 • Optimalni broj biljaka u žetvi u humidnim uslovima 350.000 bilj/ha, aridnim uslovima 400.000 bilj/ha
 • U postupku registracije u Italiji gde je u prvoj godini ispitivanja u ogledima dala rezultate 4,5 – 6 t/ha

Volođa

(II) grupa zrenja

 • Intenzivna sorta sa visokim proizvodnim potencijalom >5,5 t/ha
 • Odlikuje se racionalnom visinom stabla sa kratkim internodijama i velikim brojem mahuna po etaži
 • Sorta koja praktično ne poleže i u humidnim uslovima gajenja
 • Tolerantna na pucanje i otvaranje mahuna u uslovima dugog perioda žetve
 • Procenat ulja i proteina > 60%
 • Preporučena gustina useva u žetvi 400.000 bilj/ha
 • U postupku registracije u Italiji gde je u prvoj godini ispitivanja sa Galebom dala odlične rezultate.

Beta

(II) grupa zrenja

 • Registrovana u Srbiji krajem 2014. godine
 • Prvi put u proizvodnji 2015. godine
 • Vrlo specifična sorta po svojim fenotipskim karakteristikama
 • Jedina registrovana sorta u Srbija sa kopljastim listom
 • Odlikuje se robusnim stablom umerene visine sa grozdastim cvastom u vrhu
 • Karakteriše je veliki broj 4-semenih mahuna preko 40%
 • Sorta sa povećanim sadržajem proteina u semenu za 1,5% većim od standarda
 • Preporučena gustina u žetvi 400.000 bilj/ha

Gorštak

(II) grupa zrenja

 • Sorta visokog potencijala rodnosti, preko 5,5 t/ha
 • Vrlo robusna sorta visine i preko 1,5 m u humidnim uslovima gajenja
 • Odlikuje se dobro razvijenim korenovim sistemom, velikim brojem etaža , uspravnim stablom i velikim brojem mahuna
 • Značajno tolerantna na poleganje
 • Visoka I rodna etaža >15 sm pa su žetveni gubici smanjeni na minimum
 • Tolerantna na pucanje i otvaranje mahuna
 • Setvu obaviti u prvoj polovini aprila meseca
 • Preporučena gustina u žetvi 400.000 bilj/ha