Trgovina i distribucija
KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Goran TomićRukovodilac prodaje
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
  • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
  • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
  • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

Seme suncokreta

Seme suncokreta

PR64LE25

RM 45

Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®).

 • U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo
 • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
 • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
 • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

PR64LE99-Express Sun

Srednje kasni hibrid

 • Poseduje odličnu samooplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu oko 47%
 • Odlična tolerantnost na Sclerotinia glave i stable

P63LL06

RM 41

Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa.

 • Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom.
 • Sadržaj ulja se kreće oko 47 %.
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
 • Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E).
 • Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom do rase E.

PR64F50

RM 45

Srednje kasni hibrid odlično prilagođen uslovima gajenja u Srbiji.
 • Stablo je srednje visine sa konveksnom glavom lepog izgleda
 • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
 • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
 • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

P64HE118 – Express Sun NOVO

Srednje kasni hibrid, visoko oleinski

 • Sadržaj ulja 45-46%
 • Sadržaj oleinske kiseline 92%
 • Odlična tolerantnost na bolesti

P64LL125-NOVO

Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja.

 • Sadržaj ulja u zrnu 45%
 • Otpornost na nove rase Volovoda
 • Dobra tolerancija na sušu
 • Dobra tolerancija na bolesti