Prosaro® 250 EC

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

PRIMENA: Prosaro® 250 EC se koristi u usevu pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp), tokom faze vlatanja, klasanja i cvetanja (BBCH 30-69), po pojavi simptoma bolesti a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas;  sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp) od početka faze klasanja, kada su vidljive prve plevice pa do kraja faze cvetanja (BBCH 51-69), odnosno kada se ostvare uslovi za nastanak infekcije. Količina primene je od 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml na 100 m²), uz utrošak vode 200- 400 l/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA: Prosaro® 250 EC je fungicid koji se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju istoj hemijskoj grupi i imaju isti mehanizam delovanja. Tebukonazol i protiokonazol pripadaju hemijskoj grupi triazola i deluju inhibitorno na biosintezu ergosterola, koja je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, sprečavajući na taj način njihov razvoj.

NAPOMENE: Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera); brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50%; rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje; kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine na istoj površini.

KARENCA: 42 dana za pšenicu i ječam.

PAKOVANJE: 1 L i 15 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!