Seme uljane repice

PT200CL

Ozimi hibrid

Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona.
 • PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida
 • PR46W14.PT200CL predstavlja nov pristup u borbi protiv korova u uljanoj repici.

PR45D05

Ozimi hibrid

Prvi polupatuljasti hibrid registrovan u Srbiji.

 • Spada u srednju grupu zrenja.
 • Ima vrlo visok potencijal za prinos
 • Poseduje vrlo čvrsto stablo visine oko 130 cm
 • Tolerantan je na niske temperature i poleganje
 • Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 45 %
 • Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12–14 μmol/g)
 • Dobre je tolerantnosti na bolesti.
 • Preporučena gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².

PX104 NOVO

Ozimi hibrid

Novi polupatuljasti hibrid u MAXIMUS® grupi koji obezbeđuje 3-4 % bolji prinos od starije genetike.
 • U okviru svoje grupe ima najveći sadržaj ulja, kao i najbolju otpornost na niske temperature.
 • Sadržaj ulja oko 47 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12-14 µmol/g).
 • Dobre je tolerantnosti na bolesti.
 • Preporučujemo ga proizvođačima koji su zadovoljni sa polupatuljastim hibridima i otvoreni su za novine.

PR46W15

Ozimi hibrid

Novi visoko rodni hibrid sa vrlo visokim sadržajem ulja u zrnu.

 • Spada u srednje kasnu grupu zrenja
 • Visine je oko 165 cm
 • Dobre otpornosti na niske temperature
 • Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47 %
 • Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12-13 µmol/g)
 • Dobre je tolerantnosti na bolesti
 • Vrlo ujednačeno dozreva što značajno snižava gubitke u žetvi.
 • Preporučena gustina u žetvi: 35 – 45 bilj./m².